Indibidwal na KYC Account

mag-browse

Ang FTX ay may tatlong mga magkakaibang suson (tier) ng mga kinakailangan ng Pagkilala ng Iyong Kustomer (Know Your Customer, KYC).  Mangyaring tingnan sa ibaba para sa buod ng mga antas:

Suson

Mga Kinakailangan

Mga Limitasyon

hindi napatunayan

Email
Suriin ang mga pinaghihigpitang hurisdiksyon

Walang kakayahang mangangalakal, magdeposito, o mag-withdraw; para lang galugarin ang site. 

1

Email 
Buong Legal na Pangalan
Petsa ng Kapanganakan
Bansa ng tinitirhan at rehiyon/lalawigan
Suriin para sa mga pinaghihigpitang hurisdiksyon
Telepono ng hurisdiksyon

 2000 USD araw-araw

 Maaaring kailanganin ang pinahusay na pagsisikap
 Maaaring hindi makapagpangalakal ng mga futures

2

Buong Legal na pangalan
Petsa ng kapanganakan
Adres
Patunay ng Adres / hurisdiksyon ng telepono
Paglalarawan ng pinagmulan ng mga ari-arian
Pasaporte o iba pang katulad na pagkakakilanlang ibinigay ng pamahalaan
Beripikasyon sa mukha

Walang limitasyon sa pag-withdraw ng crypto at fiat 

Tandaan na ang lahat ng mga deposito at mga pag-withdraw ay nasasailalim sa inspeksyon gamit ang chainalysis** at ang FTX ay may karapatan na humiling ng karagdagang impormasyon sa bawat kaso.

Para sa malalim na patakaran ng KYC, mangyaring sumangguni sa aming Kontra sa iligal na pamamaraang makakuha ng pera (Anti-money laundering, AML)/patakaran sa pagsunod sa mga parusa sa ekonomiya at pananalapi na dokumento sa ibaba. 

 

 Pagsusumite ng aplikasyon ng KYC:

1. Pumunta sa Pambungad na Pahina: https://ftx.com/

2. Mag-log in o Magrehistro

3. https://ftx.com/profile at i-klik ang 'PAGPAPATUNAY NG PAGKAKAKILANLAN (VERIFY IDENTITY) '

4. Punan ang pormularyo ng Antas 1 na Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan upang mapatunayan ang Tier 1 KYC ($2k USD/araw na limitasyon sa pag-withdraw)

mceclip0.png

 

5. Kumpletuhin ang pormularyo ng KYC at mga na-upload na dokumento para mapatunayan ang Tier 2 KYC (walang limitasyong mga pag-withdraw)

mceclip0.png

 

**FTX ay nakipag-ugnayan kamakailan sa Chainalysis upang subaybayan ang mga alerto sa kahina-hinalang transaksyon ng cryptocurrency sa produkto ng Chainalysis KYT, ang solusyon sa tunay na oras sa pagsunod sa AML para sa pagsubaybay sa mga transaksyon ng cryptocurrency. Ito ang unang solusyon sa mga alerto sa pagsunod na magagamit sa mga 15 cryptocurrency. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa aming mga transaksyon sa Chainalysis KYT, ang FTX ay nakakatanggap ng mga alerto sa tunay na oras upang matulungan ang kanilang negosyo na mabawasan ang pagkakalantad sa regulasyon at paulit-ulit na panganib. Tutulungan ng kanilang sistema ang aming mga pangkat sa pagsunod na tumuon sa pinaka-kagyat na aktibidad at ipatupad ang mga patakaran sa pagsunod habang mas mahusay na naglalaan ng mga mapagkukunan

 

 

__________________________________________

Nakaraan
Susunod
360027668192
Hindi mo ba nakita kung anong hinahanap mo?
Create a support ticket
Komunidad

Nakakatulong ba ang artikulong ito?

4 sa 7 ang nagsabing nakakatulong ito