Margin/Panggarantiya

mag-browse

Tulad ng nililinaw ng mga tuntunin ng serbisyo, ang manipulatibong gawi ay hindi pinahihintulutan sa FTX. Anumang mga pagtatangka na gawin ito ay maaaring magresulta sa pagwawakas ng account sa sariling pagpapasya ng FTX.

 

Ang lahat ng margin ay naka-post sa ‘USD’ sa iyong wallet. Maaaring pondohan ang USD sa pamamagitan ng pagdeposito ng alinman sa USDC, TUSD, USDP, BUSD, o HUSD.

Bilang default, ang lahat ng posisyon ay gumagamit ng parehong grupong panggarantiya, at ang lahat na USD, hindi-USD na fiat, BTC, USDT, ETH, at marami pang ibang mga token sa iyong wallet ay kinikilala bilang panggarantiya. Ang bawat pangalawang account ay may isang sentrong panggarantiyang wallet at gumagamit ng pag-cross margin para sa account. Ang bawat pangalawang account ay may hiwalay na margin at panggarantiya mula sa iba pang mga pangalawang account.

Kung gusto mong gumamit ng nakahiwalay na margin, gumawa ng pangalawang account para sa posisyong iyon at ipasok ang panggarantiya. Nangangahulugan ito na ang pondo na maaari mong mawala sa isang kalakalan ay limitado sa mga nasa pangalawang account na gumagawa ng kalakalan (at hindi kailanman magsasama ng mga pondo na wala sa FTX).

Pakitandaan na ang mga naka-hedge na posisyon sa parehong pinagbabatayan na index ay hindi magbabawas sa mga kinakailangan sa panggarantiya para sa parehong mga posisyon, bagama’t ang talagang nangyayari ay magkakansela ang PnL habang gumagalaw ang merkado. Halimbawa, kung mayroon kang maikling posisyon sa mga BTC-Perpetual, ang mga kinakailangan sa panggarantiya para sa pagdaragdag ng mahabang BTC-0327 na posisyon ay magiging katulad ng isang account na walang maikling posisyon. 

Paunang Margin

Maaari lamang taasan ng isang account ang posisyon nito hangga’t ang Margin Fraction nito ay nasa itaas ng Paunang Margin Fraction nito. Para sa mga maliliit na posisyon, nangangahulugan ito na ang Margin Fraction ay dapat na hindi bababa sa 5%, ibig sabihin, ang mga account ay maaari lamang magpasimula ng mga posisyon sa pinakamataas na 20x leverage. Habang tumataas ang laki ng iyong posisyon, tumataas din ang iyong Paunang Margin Fraction. 

Bilang karagdagan, maaari kang pumili ng maximum na pagkilos (bawat pangawalang account) sa pahina ng iyong account. Hindi ka maaaring maglagay ng posisyon na maglalagay ng iyong leverage na mas mataas kaysa doon. (Sa madaling salita--ang iyong maximum na paunang leverage ay min(1/paunang margin fraction, account leverage).

Halimbawa, kung magdedeposito ka ng $1,000 na panggarantiya sa iyong account, ang pinakamalaking posisyon na maaari mong ilagay ay:

3x Leverage: $3,000

5x Leverage: $5,000

10x Leverage: $10,000

20x Leverage: $20,000

Kung ang iyong Paunang Margin Fraction ay 12%, nangangahulugan iyon na ang iyong pinakamalaking leverage ay 1/12% = 8.333x, kaya kung magdedeposito ka ng $1,000 ng panggarantiya maaari kang maglagay ng posisyon na may sukat na $8,333.

 

Margin ng Pagpapanatili

Kung ang iyong Margin Fraction ay maging mas mababa kaysa sa iyong Fraction ng Margin ng Pagpapanatili, ang iyong account ay magsisimulang malikida. Halimbawa, kung ang bahagi ng iyong margin ng pagpapanatili ay 6%, magsisimula kang malikida sa sandaling ikaw ay 16.66x na naka-leverage.

Kung mas bumaba ka kaysa sa margin ng pagpapanatili, ang FTX risk engine ay magpapadala ng mga order sa paglikida sa merkado upang isara ang iyong posisyon.

Kung mas bumaba ka kaysa sa auto-close margin fraction, magsisimulang isara ang iyong posisyon sa sero na presyo laban sa mga backstop liquidity na tagapagbigay.

 

Tingnan dito para sa higit pang mga detalye tungkol sa makina ng paglilikida.

 

Hindi-USD na Panggarantiya

Tingnan ang Hindi-USD na Panggarantiya para sa higit pang mga detalye. 


Kung sakaling ang iyong balanse sa USD ay mas bumaba sa sero (tingnan sa ibaba para sa mga detalye), ang ilan sa iyong mga balanse sa mga coin sa itaas ay maaaring awtomatikong i-trade sa USD sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga order sa merkado sa mga kaukulang FTX spot market.
Maaari mong piliin kung gagamitin ang FTT bilang panggarantiya sa mga setting na pahina. Bilang default, gagamitin ng iyong account ang FTT bilang panggarantiya. Tandaan na ang Timbang (kabuuan) ay ginagamit upang matukoy ang panggarantiya para sa layunin ng mga paglikida, at ang Timbang (pauna) ay para sa layunin ng pagbubukas ng mga bagong posisyon.

Ang anumang positibong PnL ay babayaran sa USD anuman ang uri ng panggarantiya na iyong ginagamit.

 

Ipagpapalit ng FTX ang iyong panggarantiya na hindi-USD sa USD kung negatibo ang iyong balanse sa USD at alinman sa mga sumusunod na paghawak:

  • Malapit ka nang malikida: ang margin fraction ng iyong account ay mas mababa sa (20bps + maintenance margin fraction na kinakailangan)
  • Malaki ang iyong negatibong balanse sa USD: higit sa $30,000 ang kahalagahan
  • Malaki ang iyong negatibong balanse sa USD kung ihahambing sa pangkalahatang panggarantiya: ang kahalagahan nito ay higit sa 4 na beses na mas malaki kaysa sa panggarantiya ng iyong netong account
Nakaraan
Susunod
360027946371
Hindi mo ba nakita kung anong hinahanap mo?
Create a support ticket
Komunidad

Nakakatulong ba ang artikulong ito?

1 sa 1 ang nagsabing nakakatulong ito