Media Kit

mag-browse

Mga Tala:

  1. Nasa ibaba ang mga materyales na magagamit mo upang pag-usapan ang tungkol sa FTX.
  2. Ang lahat ng mga materyales na ito ay pag-aari ng FTX. Inilalaan ng FTX ang karapatang humiling na bawiin ang mga ito kung sila ay maling gamitin.
  3. Ang site na ito ay kasalukuyang ginagawa.
  4. Tingnan ang mga attachment para sa higit pang mga materyales.
  5. Hindi inaalok ang FTX sa mga customer sa USA.
  6. Huwag mag-atubiling contact us para sa mga katanungan.

 

Mga Logo ng FTX

mceclip0.png

mceclip1.png

 

Mga Icon ng FTX

mceclip4.pngmceclip3.png

 

* Ang mga bersyon ng SVG at PDF ay matatagpuan sa ibaba.

 

 

 

Nakaraan
Susunod
360036096791
Hindi mo ba nakita kung anong hinahanap mo?
Create a support ticket
Komunidad

Nakakatulong ba ang artikulong ito?

1 sa 1 ang nagsabing nakakatulong ito