Chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Videos

Cách thiết lập tài khoản FTX và đăng ký KYC cá nhân
Cách bật 2FA trên tài khoản FTX
Làm thế nào để nạp tiền fiat trên FTX
Làm thế nào để mua và bán Hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên FTX
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng