Chương trình Nhà cung cấp Thanh khoản Backstop

duyệt đến

Tham gia vào chương trình Nhà cung cấp Thanh khoản Backstop có nghĩa là bạn cam kết nhận các vị thế từ các tài khoản gần phá sản.

Là một phần của chương trình này, các BLP được yêu cầu phải giữ tối thiểu 500 nghìn USD số dư trên FTX và sẵn sàng nhận tài sản thanh lý ít nhất 0,1 triệu USD mỗi phút và 0,3 triệu USD mỗi giờ.

Các BLP có thể phải đáp ứng một tiêu chuẩn tạo lập thị trường.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia vào chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Ví dụ

Lưu ý: tất cả mức giá báo đều là giá niêm yết của hợp đồng tương lai. BTC ở đây có nghĩa là hợp đồng BTC perpetual future. Tỷ lệ ký quỹ tự động đóng sẽ phụ thuộc vào vị thế đó. Nó bắt đầu ở mức 1,5% đối với 20 lần đòn bẩy hoặc thấp hơn và 0,3% đối với 50 lần đòn bẩy hoặc cao hơn. Có một mức trần vị thế khoảng 2,5 triệu USD đối với đòn bẩy cao. Đối với mức 20 lần đòn bẩy hoặc thấp hơn, tỷ lệ ký quỹ tự động đóng tăng theo quy mô vị thế. Để biết các chi tiết về cách tính tỷ lệ ký quỹ tự động đóng, ký quỹ duy trì, v.v., hãy xem bài này.

 

Giả sử một tài khoản sử dụng 1.000 USD làm tài sản thế chấp để mua 2 BTC với giá 10.000 USD mỗi đồng, sử dụng 20 lần đòn bẩy. Tài khoản này hiện đang sử dụng 1.000 USD làm tài sản thế chấp cho một vị thế trị giá 20.000 USD.

Mức ký quỹ duy trì của tài khoản này sẽ là 3%. Khi BTC rơi xuống khoảng 2% còn 9.795,45 USD thì nó sẽ có 3% mức ký quỹ còn lại (33 lần đòn bẩy) và nó sẽ bắt đầu bị thanh lý. Các lệnh thanh lý này sẽ giao dịch trên thị trường giống như tài khoản này bán BTC thông thường.

Tỷ lệ ký quỹ tự động đóng của tài khoản này - điểm mà tại đó hệ thống Nhà cung cấp Thanh khoản Backstop được kích hoạt - sẽ là 1,5%. Vì thế nếu BTC xuống đến khoảng 9.646 trong khi tài khoản này vẫn có một vị thế có quy mô là 2 BTC thì tài khoản này có tỷ lệ ký quỹ là 1,5% (tức là đòn bẩy khoảng 67 lần).

Tại điểm này, tài khoản sẽ bắt đầu được chuyển sang cho các nhà backstop. Tiền vốn còn lại của tài khoản là 1,5% của quy mô vị thế. 1/3 trong số tiền vốn đó - khoảng 0,5% - sẽ được thanh toán cho quỹ thanh khoản backstop. Tài khoản này sẽ còn lại một vị thế có quy mô là 2 BTC và khoảng 1% tiền vốn còn dư; vị thế còn lại này sẽ được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản backstop.

Điều này tương đương với việc các nhà backstop sẽ được thanh toán 1% để mua 2 BTC ở mức giá thị trường là 9.646; hoặc các nhà backstop đó sẽ mua 2 ở mức 1% thấp hơn giá thị trường, hay là khoảng 9.550.

Trước
Tiếp theo
360024479392
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích