Futures (Hợp đồng futures) là gì?

duyệt đến

Futures là gì?

FTX niêm yết các hợp đồng future trên nhiều coin, bao gồm BTC, ETH, EOS, XRP và USDT. Mỗi coin có ba hợp đồng futures: một hợp đồng hết hạn trong quý này, một hợp đồng hết hạn vào quý sau, và một perpetual future.

 

Điều gì khiến chúng khác các hợp đồng futures khác?

Các hợp đồng futures được niêm yết trên FTX khác các hợp đồng futures của các đồng tiền crypto chính khác ở những mặt sau đây:

  1. Các hợp đồng futures FTX được thanh toán bằng stablecoin: bạn nạp stablecoin làm tài sản thế chấp cho tất cả các hợp đồng futures, và PNL của bạn được thanh toán bằng stablecoin. Điều này có nghĩa là bạn chịu rủi ro theo giá đồng USD và được thanh toán hợp pháp dựa trên đồng USD, mà không cần có tài khoản ngân hàng; bạn cũng có thể sử dụng cùng một đồng tiền cơ sở làm tài sản thế chấp cho tất cả các hợp đồng, giúp bạn dễ dàng thay đổi các vị thế của mình.
  2. Các hợp đồng futures FTX có một chương trình cung cấp thanh khoản dự phòng độc đáo, mà sẽ nhảy vào để cung cấp thanh khoản cho các tài khoản có nguy cơ phá sản, giúp tránh các khoản thu hồi.
  3. Các hợp đồng futures FTX có các lệnh cảnh báo bổ sung ký quỹ thận trọng, chậm rãi và không đột ngột để tránh chênh lệch giá lớn.

 

Làm cách nào để thực hiện thế chấp?

Tài sản thế chấp cho các hợp đồng futures là bằng đồng stablecoin. Những stablecoin được chấp nhận hiện tại là USDC, TUSD, USDP, BUSD và HUSD.

Để nạp hoặc rút tài sản thế chấp, hãy truy cập trang ví của bạn và nạp USDC, TUSD, USDP, BUSD và HUSD. Khi nạp, bạn sẽ được ghi có vào tài khoản bằng ‘USD’, là đồng tiền được tự động sử dụng làm tài sản thế chấp cho tất cả các giao dịch futures của bạn.

Theo mặc định, tất cả ký quỹ đều được đăng bằng đồng ‘USD’ trong  của bạn. Có thể tăng tiền USD bằng cách nạp USDC, TUSD, USDP, BUSD và HUSD.

Xem Tài sản Thế chấp không bằng USD để biết thêm chi tiết. 

Theo mặc định, tất cả các vị thế đều sử dụng cùng một nhóm tài sản thế chấp; và toàn bộ USD, tiền fiat không phải USD, và các loại tiền crypto trong  của bạn đều được tính là tài sản thế chấp. Mỗi tài khoản phụ có một ví tài sản thế chấp trung tâm và sử dụng ký quỹ chéo cho tài khoản đó. Mỗi tài khoản phụ có ký quỹ và tài sản thế chấp tách biệt khỏi các tài khoản phụ khác.

Nếu bạn muốn sử dụng ký quỹ độc lập, hãy tạo một tài khoản phụ cho vị thế đó và chuyển tài sản thế chấp vào.

 

Các hợp đồng futures theo quý hết hạn như thế nào?

Các hợp đồng futures theo quý sẽ hết hạn theo TWAP của chỉ số index liên quan của chúng vào ngày thứ Sáu cuối cùng của mỗi quý từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng theo giờ UTC.

Nếu bạn đang nắm giữ một vị thế hợp đồng futures sắp hết hạn, thì ngay sau khi hợp đồng hết hạn bạn sẽ được ghi nhận PNL bằng đồng USD tương đương với giá hết hạn.

 

Perpetual future là gì?

Perpetual future không hết hạn. Thay vào đó, mỗi giờ, mỗi perpetual future có một khoản thanh toán funding trong đó các lệnh long trả cho các lệnh short bằng [1 giờ TWAP của Premium] / 24. Điều này giúp giữ giá của các perpetual future phù hợp với giá của chỉ số index mà nó theo dõi, mà không bao giờ đóng các vị thế lại để hết hạn.

 

Tôi có thể tìm thấy các chi tiết này ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy các thông số chi tiết cho tất cả các hợp đồng tương lại trên FTX tại đây.

 

Tôi có thể dùng đòn bẩy đến mức nào?

FTX hỗ trợ đòn bẩy lên đến 20 lần. Bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy tối đa của mình trên trang cài đặt. Lưu ý rằng mức đòn bẩy tối đa được cho phép trên FTX dành cho các vị thế lớn thì thấp hơn.

 

Tôi có thể xác định rủi ro thanh lý của tôi như thế nào?

Có hai cách để xác định khi nào tài khoản của bạn có thể bị thanh lý.

#1: Giá Thanh lý Ước tính

Nếu bạn truy cập bất kỳ trang thị trường nào, sẽ có một hộp thông tin ở bên tay phải. Bạn có thể tìm thấy Giá thanh lý ước tính ở đó; nếu bạn không có bất kỳ vị thế nào khác thì vị thế này của bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu giá hợp đồng futures đạt đến mức đó.

mceclip1.png

 

#2: Yêu cầu Ký quỹ Duy trì

Một lần nữa hãy xem ô thông tin ở bên tay phải. Bạn cũng có thể thấy mức đòn bẩy đang được sử dụng ở đó, và tỷ lệ ký quỹ hiện tại của bạn, chỉ đơn giản là 1/mức đòn bẩy. Tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu tỷ lệ ký quý xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì, và mức này cũng được hiển thị trong ô đó. Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt đầu ở mức 3% và tăng lên theo quy mô vị thế, do đó bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu tài khoản của bạn đạt đến khoảng 33 lần đòn bẩy (hoặc thấp hơn tuỳ theo quy mô vị thế). 

 

mceclip1.png

 

Trong ví dụ bên trên, người dùng có tỷ lệ ký quỹ là 8%:

Quy mô vị thế = 1 BTC * 10.406,25 USD/BTC = 10.406 USD

Tổng tài sản thế chấp = 808,73 USD

Tỷ lệ ký quỹ = 808.73/10406.25 = 8%.

Chúng sẽ bị thanh lý nếu mức ký quỹ xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì là 4%. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ bị thanh lý nếu các thị trường biến động 8% - 4% = xuống 4%.

 

Lưu ý rằng chúng tôi cố gắng thanh lý các tài khoản một cách chậm rãi và chúng tôi sẽ dừng lại nếu tỷ lệ ký quỹ của tài khoản đạt trên mức duy trì, vì thế có thể chúng tôi chỉ phải thanh lý một phần vị thế của bạn. Để biết thêm thông tin, xem tại đây.

Nếu bạn lo lắng về việc thanh lý và không muốn chủ động quản lý ký quỹ của mình, bạn có thể xem xét việc giao dịch các token đòn bẩy; chúng cho phép 3 lần đòn bẩy và tự động tái cân bằng để tránh bị thanh lý. Để biết thêm thông tin, xem tại đây.

Trước
Tiếp theo
360024780791
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích