KYC Tài khoản Cá nhân

duyệt đến

FTX có ba cấp độ yêu cầu KYC (Biết Khách hàng của Bạn - Know Your Customer) khác nhau. Vui lòng xem phần dưới đây để biết tóm tắt về các cấp độ:

Cấp độ

Yêu cầu

Giới hạn

chưa xác thực

Email
Kiểm tra các thẩm quyền bị hạn chế

Không thể giao dịch, nạp tiền hoặc rút tiền; chỉ dùng để khám phá trang này. 

1

Email 
Tên Pháp lý đầy đủ
Ngày sinh
Quốc gia cư trú và khu vực/tỉnh
Kiểm tra các thẩm quyền bị hạn chế
Thẩm quyền đối với điện thoại

 2000 USD mỗi ngày

 Có thể yêu cầu xác nhận nâng cao
 Có thể không được giao dịch hợp đồng tương lai

2

Tên Pháp lý đầy đủ
Ngày sinh
Địa chỉ
Chứng minh địa chỉ / thẩm quyền đối với điện thoại
Mô tả nguồn gốc tài sản
Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương tự do chính phủ cấp
Xác thực khuôn mặt

Rút tiền pháp định và crypto không giới hạn

Lưu ý rằng tất cả các khoản nạp tiền và rút tiền đều có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng chainalysis** và FTX có quyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin tùy từng trường hợp.

Để biết thêm về chính sách KYC, vui lòng tham khảo tài liệu về chính sách tuân thủ các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính/chống rửa tiền (Anti-money laundering, AML) của chúng tôi bên dưới. 

 

 Nộp đăng ký KYC:

1. Truy cập trang chủ: https://ftx.com/

2. Đăng nhập hoặc Đăng ký

3. https://ftx.com/profilevà nhấp 'XÁC MINH DANH TÍNH'

4. Điền vào biểu mẫu Xác minh danh tính Cấp 1 để được xác minh KYC Cấp 1 (giới hạn rút tiền $2k USD/ngày)

21.png

 

5. Hoàn thành biểu mẫu KYC và tải lên tài liệu để được xác minh KYC Cấp 2 (rút tiền không giới hạn)

22.png

 

**FTX gần đây đã kết hợp với Chainalysis để theo dõi các cảnh báo giao dịch tiền điện tử đáng ngờ trong sản phẩm Biết Giao dịch của Bạn (Know Your Transaction, KYT) của Chainalysis, giải pháp tuân thủ chống rửa tiền (anti-money laundering, AML) thời gian thực để theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Đây là giải pháp cảnh báo tuân thủ đầu tiên có sẵn cho 15 loại tiền điện tử. Bằng cách giám sát các giao dịch của chúng tôi trong Chainalysis KYT, FTX có thể nhận được các cảnh báo thời gian thực để giảm thiểu các rủi ro tái diễn và pháp lý. Hệ thống của họ sẽ giúp các nhóm tuân thủ của chúng tôi tập trung vào hoạt động cấp thiết nhất và thực thi các chính sách tuân thủ trong khi phân bổ nguồn lực tốt hơn

Trước
Tiếp theo
360027668192
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

4 trên 7 thấy hữu ích