KYC Tài khoản tổ chức

duyệt đến

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn tất đăng ký KYC tổ chức trên tài khoản FTX của bạn.

 

Bước 1 - Đăng nhập vào tài khoản FTX của bạn

 • Bắt đầu bằng cách truy cập www.ftx.com.
 • Đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có.

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-01.jpg

 

Bước 2 - Chọn loại xác minh "tổ chức - institutional"

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-02.jpg

 

Bước 3 - Nhập thông tin tổ chức của bạn

 • Tên pháp nhân đầy đủ.
 • Địa điểm chính của hoạt động giao dịch trên FTX.
 • Quốc gia tài phán.
 • Bằng chứng về địa chỉ của chủ sở hữu có lợi cuối cùng (UBO)/giám đốc.
 • Số xác định đối tượng nộp thuế.
 • Mô tả doanh nghiệp.
 • Mô tả nguồn tài sản của pháp nhân.

 

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-03.jpg

Bước 4 - Gửi tài liệu về tổ chức của bạn

 • Bằng chứng sở hữu.
 • Tài liệu hình thành tổ chức.
 • Thỏa thuận hoạt động hoặc các điều khoản của hiệp hội.
 • Bằng chứng về nguồn vốn.
 • Tài liệu bổ sung.
 • Danh sách tất cả các quan chức điều hành và giám đốc.
 • Danh sách tất cả các cá nhân và tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát từ 10% trở lên lợi ích vốn chủ sở hữu trong công ty.
 • Hộ chiếu của tất cả các nhân viên, giám đốc và chủ sở hữu thụ hưởng.
 • Sao kê ngân hàng và tên ngân hàng.

Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-04.jpg


Bước 5 - Gửi thông tin
Zendesk_-_Page_Screenshots_-_Institutional_KYC-05.jpg

 

KYC là một quy trình tuân thủ tiêu chuẩn được yêu cầu bởi các cơ quan pháp luật khi mở tài khoản. Có ba mức KYC khác nhau.

 

Vui lòng xem bên dưới để biết tóm tắt về các cấp độ KYC khác nhau:

Cấp

Yêu cầu

Giới hạn

Chưa xác minh

Email

Kiểm tra các khu vực pháp lý hạn chế

Không có khả năng giao dịch, gửi tiền hoặc rút tiền; chỉ để khám phá trang web.

1

E-mail

Tên pháp lý đầy đủ

Ngày sinh

Quốc gia cư trú và khu vực/tỉnh

Kiểm tra các khu vực pháp lý hạn chế

Số điện thoại

2.000 USD hoặc giới hạn tương đương trong các lần rút tiền chỉ bằng tiền điện tử hàng ngày. Không có giới hạn nạp tiền điện tử. 

Có thể yêu cầu xác minh nâng cao.

Có thể không giao dịch được hợp đồng tương lai.

2

Tên pháp lý đầy đủ

Ngày sinh

Địa chỉ 

Bằng chứng về địa chỉ/số điện thoại 

Mô tả nguồn tài sản

Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương tự do chính phủ cấp

Xác minh khuôn mặt

Gửi và rút tiền điện tử và tiền pháp định (fiat) không giới hạn.

Sau khi gửi tài liệu KYC của bạn, quá trình xác minh có thể mất từ 24 giờ đến một tuần. Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu tùy từng trường hợp.

 

Xin chúc mừng! Đăng ký KYC tổ chức của bạn hiện đã hoàn tất.

 

__________________________________________

Trước
Tiếp theo
360027668312
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích