Thanh lý

duyệt đến

Lưu ý:

1) Mặc dù FTX hướng đến giảm khả năng bị thu hồi, chúng vẫn có thể xảy ra.

2) Giá thanh lý dự kiến chỉ là ước tính. Khi một tài khoản thực sự bị thanh lý sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tình trạng tất cả các hợp đồng mà tài khoản của bạn có vị thế, đơn vị tiền tệ thế chấp của bạn và các yếu tố khác.

3) FTX không được cung cấp cho khách hàng Hoa Kỳ.

4) Không có lời khuyên nào trong số này là lời khuyên đầu tư.

 

Định nghĩa:

Thuật ngữ

Định nghĩa

Công thức

Phân số ký quỹ (MF)

Phân số của Tổng giá trị tài khoản so với Tổng vị thế Danh nghĩa trong tài khoản phụ

Tổng giá trị tài khoản / Tổng danh nghĩa vị thế

Phân số tự động đóng ký quỹ

(ACMF)

Phân số ký quỹ tối thiểu cần thiết để tránh tài sản và vị thế của một sub nhất định bị thanh lý thông qua các nhà cung cấp thanh khoản backstop.

max( MMF tài khoản / 2, MMF tài khoản - 0.06 )

Giá bằng 0 (ZP)

Đây là giá đánh dấu (MP) sẽ làm Tổng giá trị tài khoản của một tài khoản phụ về 0.

Giá đánh dấu * (1 - Phân số ký quỹ) nếu long, Giá đánh dấu * (1 + Phân số ký quỹ) nếu short.

Ký quỹ vị thế trên Dollar (PMPD)

Dùng để tính giá bằng không của vị thế (PZP)

[(Tài sản thế chấp duy trì vị thế được sử dụng) / (tổng tài sản thế chấp duy trì vị thế được sử dụng cho tất cả các vị thế tài khoản)] * Tổng giá trị tài khoản / abs(danh nghĩa vị thế)

 

Tài sản thế chấp duy trì = Danh nghĩa vị thế * MMF vị thế

Vị thế giá 0 (PZP)

Giá khớp mà một tài khoản bị phá sản sẽ nhận được cho một vị thế cụ thể.

MP * (1 - PMPD) nếu long, MP * (1 + PMPD) nếu short

Giá đánh dấu (MP)

Giá trung bình của giá mua tốt nhất, giá chào bán tốt nhất và giá giao dịch cuối cùng (LTP).

= trung bình(giá mua tốt nhất, giá bán tốt nhất, giá giao dịch cuối cùng)

Nếu thị trường tương lai bị tạm dừng

= giá chỉ số + (LTP - giá chỉ số)

 

Tổng quan:

FTX làm giảm đáng kể khả năng thu hồi bằng cách sử dụng mô hình thanh lý ba tầng:

 1. Trước tiên, chúng tôi đóng các vị thế bằng các lệnh thanh lý trên thị trường
 2. Chúng tôi có một chương trình cung cấp thanh khoản dự phòng duy nhất để giảm tác động của việc thanh lý lên thị trường, do đó giảm tốc độ biến động thị trường
 3. Chúng tôi tận dụng một quỹ dự phòng để ngăn ngừa tổn thất xã hội hóa

 

Bước 1:

Một tài khoản bắt đầu được thanh lý nếu Phân số ký quỹ của nó nhỏ hơn Số tiền ký quỹ duy trì của nó. Vì vậy, nếu yêu cầu Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMF) là 3%* thì nó sẽ bắt đầu bị thanh lý khi nó trở thành đòn bẩy gấp 33 lần. Để biết thêm chi tiết về cách quản lý ký quỹ trên FTX, vui lòng tham khảo bài viết Quản lý ký quỹ tài khoản.

Trong quá trình thanh lý, công cụ thanh lý tiếp quản và người dùng không thể gửi lệnh trên tài khoản của họ. Sau đó, công cụ thanh lý sẽ gửi định kỳ các lệnh giới hạn tiêu chuẩn trên thị trường để đóng các vị thế của tài khoản. Mục tiêu của cơ chế thanh lý là cẩn thận đóng các vị thế trên thị trường trong khi giảm thiểu tác động và giữ cho thị trường có trật tự.

Tốc độ thanh lý phụ thuộc vào quy mô vị thế. Nếu việc thanh lý tài khoản khiến đòn bẩy của nó giảm trở lại dưới ngưỡng, thì việc thanh lý sẽ kết thúc.

 

Bước 2:

Nếu tài khoản thậm chí gần đến mức phá sản, hệ thống Nhà cung cấp Thanh khoản Backstop (BLP) sẽ hoạt động. Điều này xảy ra nếu số tiền ký quỹ của tài khoản giảm xuống dưới Phân số ký quỹ Tự động đóng (ACMF). Vì vậy, nếu ACMF là 2%, thì tài khoản trở thành đòn bẩy gấp 50 lần, tài khoản sẽ bắt đầu đóng ngược lại với các nhà cung cấp thanh khoản hỗ trợ.

Khi một tài khoản được đóng tự động, các vị thế của nó sẽ bị đóng lại ở Giá vị thế bằng 0 (PZP) và các nhà cung cấp thanh khoản backstop sẽ tiếp quản các vị thế. Một phần tài sản thế chấp còn lại sẽ được chuyển vào quỹ thanh khoản backstop.

 

Bước 3:

Nếu một tài khoản bị phá sản, quỹ thanh khoản dự phòng sẽ vào cuộc để ngăn chặn các khoản lỗ lan rộng. Đáng chú ý, FTX chưa bao giờ có một khoản thu hồi / lỗ lan rộng.

 

Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu một giải thích kỹ thuật hơn.

 

Bước 1: Thanh lý trên thị trường

Nếu Phân số ký quỹ của tài khoản nhỏ hơn Phân số ký quỹ duy trì của tài khoản nhưng cao hơn Phân số ký quỹ tự động đóng, thì khoảng mỗi giây, chúng tôi gửi 10% kích thước vị thế dưới dạng một lệnh trong sổ lệnh với giá ngẫu nhiên tương đương với 1 và 5 điểm cơ bản thông qua sổ. Chúng tôi thêm ràng buộc rằng tổng kích thước của các lệnh thanh lý trên nền tảng FTX cho một công cụ nhất định và mỗi chu kỳ thanh lý phải nhỏ hơn khả năng thanh lý được đặt ở mức 0,0001 lần Khối lượng hàng ngày trung bình trong 7 ngày của đồng tiền cơ bản của công cụ.

Cụ thể hơn, đối với từng vị thế phái sinh, cơ chế thanh lý:

 1. Tính toán kích thước lệnh ban đầu bằng giá trị tối đa 10% của kích thước vị thế và giá trị $1000 của vị thế (tức là max(10% kích thước vị thế, $1000)
 2. Giới hạn kích thước lệnh ban đầu tối đa bằng tổng khả năng thanh lý còn lại của thị trường đó
  1. Khả năng thanh lý là điều khoản toàn cầu được duy trì ở mức 0,0001 lần ADV cơ bản trong 10 giây - trong đó chúng tôi sử dụng mức trung bình trong 7 ngày của ADV toàn cầu
 3. Ngẫu nhiên hóa kích thước lệnh bằng cách nhân với một số ngẫu nhiên từ 0,5 đến 1,5
 4. Giới hạn kích thước lệnh tối đa thành tổng kích thước vị thế còn lại
 5. Khấu trừ kích thước lệnh cuối cùng từ tổng khả năng thanh lý
 6. Đặt lệnh ở mức giá ngẫu nhiên từ 1bp đến 5bps thông qua sổ lệnh, hết hạn vào chu kỳ thanh lý tiếp theo

 

Bước 2: Thanh lý BLP

Nếu Phân số ký quỹ của tài khoản nhỏ hơn Phân số ký quỹ tự động đóng, thì:

Mỗi giây, chúng tôi tự động đóng (1 - phân số ký quỹ / phân số ký quỹ tự động đóng) * kích thước vị thế, được giới hạn bên dưới bởi min($1000, kích thước vị thế). Nếu phần ký quỹ <0, tự động đóng toàn bộ vị thế.

Nhà cung cấp thanh khoản Backstop có công suất tối đa mỗi phút và mỗi giờ. Vị thế bị đóng đối với BLP tương ứng với công suất còn lại. Nếu tổng dung lượng BLP không đủ, kích thước còn lại sẽ bị đóng đối với những người dùng có vị trí đối lập lớn (bắt đầu với 10 vị thế đối lập hàng đầu, nhiều hơn nếu tổng dung lượng của chúng không đủ), tương ứng với kích thước vị thế của họ. Điều này còn được gọi là Tự động huỷ đòn bẩy (ADL) và chỉ xảy ra một vài lần trong lịch sử của FTX.

Các vị thế trên tài khoản đã thanh lý đóng ở mức Giá Vị thế bằng 0 (PZP) của chúng. BLP tiếp quản tài khoản ở ⅔ * PZP + ⅓ * MP, nhưng không tệ hơn MP + MP * 10% * phần ký quỹ tự động đóng. quỹ thanh khoản backstop nhận phần còn lại - tức là. nó sẽ nhận ⅓ * abs (MP-PZP) nếu tài khoản chưa phá sản và thanh toán abs (MP-PZP) + 0,1 * MP * ACMF nếu phá sản.

Lệnh đóng tự động BLP không được in trong các kênh giao dịch công khai.

Nếu một hợp đồng đạt đến một biên độ giá, thì Giá đánh dấu là mức tại thời điểm có hiệu lực ngắt mạch cộng với giá chỉ số hiện tại.

 

Bước 3: Quỹ thanh khoản Backstop 

Bất cứ khi nào tài khoản đạt đến tỷ lệ ký quỹ tự động đóng, quỹ thanh khoản backstop sẽ bước vào. Nếu tài khoản chưa phá sản, thì quỹ thanh khoản backstop sẽ nhận được 1/3 giá trị còn lại của tài khoản. Nếu tài khoản đã bị phá sản, thì quỹ thanh khoản dự phòng sẽ thanh toán giá trị âm của tài khoản (cộng với 10% tỷ lệ ký quỹ tự động đóng) để ngăn chặn tình trạng thu hồi.

Nếu tài khoản bị phá sản và quỹ thanh khoản dự phòng trống, phần còn lại được lấy từ các vị thế có pnl dương chưa thực hiện (tỷ lệ với pnl).

Các vị thế của khách hàng sẽ chỉ ADL nếu tài khoản đạt đến tỷ lệ ký quỹ tự động đóng và các nhà cung cấp thanh khoản dự phòng hết khả năng. Khách hàng chỉ phải đối mặt với sự thoái lui nếu tài khoản bị phá sản và quỹ thanh khoản dự phòng trống rỗng, điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của FTX và do đó rất khó xảy ra.

 

Làm cách nào để xác định rủi ro thanh lý của tôi?

Có hai cách để xác định khi nào tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý.

#1: Giá thanh lý ước tính 

Nếu bạn vào bất kỳ trang thị trường nào sẽ có một ô thông tin ở bên tay phải. Bạn có thể tìm thấy Giá thanh lý ước tính ở phía dưới; nếu bạn không có bất kỳ vị thế nào khác thì vị thế của bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu giá đánh dấu trong tương lai đến đó.

 

mceclip1.png

#2: Yêu cầu ký quỹ duy trì

Nhìn vào hộp thông tin ở phía bên tay phải. Bạn cũng có thể tìm thấy số tiền đòn bẩy hiện tại của mình được sử dụng ở đó và Phân số ký quỹ hiện tại của bạn, chỉ là 1/đòn bẩy. Tài khoản của bạn sẽ bắt đầu được thanh lý nếu Phần ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu Ký quỹ duy trì tài khoản, cũng được hiển thị trong hộp. Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt đầu ở mức 3% và tăng theo quy mô vị thế, vì vậy bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu tài khoản của bạn đạt đến đòn bẩy ~ 33x (hoặc ít hơn tùy thuộc vào kích thước vị thế).

mceclip2.png

 

Trong ví dụ trên, người dùng có phân số ký quỹ là 8%:

Kích thước vị thế = 1 BTC * 10,406.25 $/BTC = $10,406

Tổng tài sản thế chấp = $808.73

Phân số ký quỹ = 808.73/10406.25 = 8%.

 

Chúng sẽ bị thanh lý nếu ký quỹ của chúng giảm xuống mức yêu cầu ký quỹ duy trì là 4%. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ bị thanh lý nếu thị trường giảm 8% - 4% = 4%.

Nói chung, công thức cho giá thanh lý ước tính phải là:

Giá thanh lý ước tính = Giá đánh dấu * (1 + Yêu cầu ký quỹ duy trì - Tổng tài sản thế chấp / Tổng quy mô danh nghĩa) nếu bạn long

Giá thanh lý ước tính = Giá đánh dấu * (1 - Yêu cầu ký quỹ duy trì + Tổng tài sản thế chấp / Tổng quy mô danh nghĩa) nếu bạn short

 

Lưu ý rằng Tổng kích thước danh nghĩa ở đây đề cập đến tổng kích thước vị thế mở của bạn, được đo bằng USD, trên tất cả các vị thế trong tài khoản phụ đó. Cũng lưu ý rằng giá thanh lý ước tính có thể không trực quan, đặc biệt nếu bạn có nhiều vị thế trong nhiều hợp đồng. Tùy thuộc vào hiệu suất tương đối của các vị thế khác nhau mà bạn nắm giữ, giá thực tế mà tài khoản của bạn sẽ được thanh lý có thể khác với giá thanh lý ước tính của bạn: không thể hiển thị giá thanh lý ước tính hoàn hảo cho BTC-PERP nếu bạn cũng có vị thế XRP-PERP đang chạy, bởi vì ký quỹ tài khoản của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào hiệu suất của XRP-PERP.

 

Lưu ý rằng chúng tôi cố gắng thanh lý tài khoản một cách từ từ và chúng tôi sẽ dừng nếu Phân số ký quỹ trong tài khoản của bạn vượt quá mức duy trì, vì vậy chúng tôi có thể chỉ phải thanh lý một phần vị thế của bạn. Thông tin chi tiết xem tại đây. Để biết thêm thông tin về tài sản thế chấp, vui lòng tham khảo bài viết quản lý tài sản thế chấp của chúng tôi.

 

__________________________________________

 

* Lưu ý rằng (3% là yêu cầu MMF tối thiểu nhưng của bạn có thể cao hơn tùy thuộc vào quy mô/tài sản của vị thế của bạn)

 

Trước
Tiếp theo
360027668712
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích