Thanh toán (Settlement) & Nhận (Delivery)

duyệt đến

Thời gian và giá thanh toán

Các hợp đồng futures hết hạn vào ngày Thứ Sáu cuối cùng mỗi quý đến TWAP 1 giờ của chỉ số cơ sở từ 2h sáng giờ UTC đến 3h sáng giờ UTC.

Giá TWAP là mức giá trung bình theo thời gian. FTX lấy giá chỉ số mỗi giây trong giai đoạn thanh toán và tính trung bình những giá này để xác định giá thanh toán.

 
Thanh toán là gì?

Thanh toán là thời gian mà các vị thế futures bị đóng và được niêm yết theo giá thanh toán của chỉ số cơ sở.

Lưu ý rằng các vị thế future trên FTX được niêm yết theo thị trường, và tất cả PnL trở thành tài sản thế chấp có thể rút ra khoảng 30 giây một lần nếu không có yêu cầu thanh lý nào đang có hiệu lực. Vì thế ngay cả khi không ở trong giai đoạn thanh toán thì bạn vẫn sẽ có thể chốt và rút các khoản tiền lời ra mỗi phút.

 

Thời gian nhận

PnL từ hợp đồng futures hết hạn chuyển thành tài sản thế chấp có thể rút ra ngay sau khi việc thanh toán kết thúc lúc 3h sáng giờ UTC.

 

Giá nhận

Giá nhận của hợp đồng futures đã hết hạn là TWAP 1 giờ của chỉ số coin cơ sở từ 2h sáng đến 3h sáng giờ UTC vào ngày Thứ Sáu cuối cùng của mỗi quý.

 

Quy tắc Nhận

Khi các hợp đồng futures hết hạn, toàn bộ PnL đã và chưa ghi nhận trên hợp đồng này sẽ chuyển sang tài sản thế chấp USD và sẽ có thể rút ra bằng USD, USDC, TUSD, USDP, BUSD, và/hoặc HUSD.

 

Các Khoản thanh toán Funding

Khi các hợp đồng futures đề ngày hết hạn, các hợp đồng perpetual futures có các khoản thanh toán funding mỗi giờ. Cụ thể, mỗi giờ, chúng tôi đo lường TWAP 1 giờ của hợp đồng perpetual future và TWAP 1 giờ của chỉ số cơ sở. Nếu hợp đồng perpetual đang giao dịch ở mức cao hơn chỉ số cơ sở thì các vị thế long thanh toán funding cho các vị thế short. Nếu hợp đồng perpetual đang giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số cơ sở thì các vị thế short thanh toán funding cho các vị thế long. Thanh toán định kỳ phí nắm giữ lệnh (funding rate) phải thanh toán/nhận được xác định theo công thức sau đây:

quy mô vị thế * TWAP của ((future - chỉ số) / chỉ số / 24

Về mặt kinh tế, điều này cũng phần nào đó tương tự với hợp đồng future hết hạn mỗi ngày một lần. Cụ thể, nếu bạn bán một hợp đồng perpetual future BTC đang giao dịch ở mức 0,10% trên chỉ số cơ sở cả ngày thì trong ngày tiếp theo, bạn sẽ nhận được tổng thanh toán funding là 0,10%.

 Bạn có thể tìm thấy lịch sử thanh toán định kỳ phí nắm giữ lệnh (funding rate) tại đây.

Hết hạn

Các hợp đồng futures đề ngày hết hạn vào ngày Thứ Sáu cuối cùng mỗi quý đến TWAP 1 giờ của chỉ số cơ sở từ 2h sáng giờ UTC đến 3h sáng giờ UTC.

Ngay sau khi hết hạn, mỗi vị thế futures sẽ được niêm yết theo giá hết hạn của hợp đồng đó. Tất cả PnL đã và chưa ghi nhận trên các hợp đồng futures theo quý sẽ chuyển sang tài sản thế chấp USD tại thời điểm này.

Ví dụ, giả sử bạn nạp vào 10.000 USD giá trị tài sản thế chấp và đã sử dụng nó để mua 10 hợp đồng futures theo quý BTC. Chẳng hạn trước khi hết hạn, tài khoản của bạn có 10 hợp đồng futures theo quý BTC với PnL đã ghi nhận là 1.000 USD và PnL chưa ghi nhận là 100 USD và giá niêm yết cho chỉ số BTC là 5.000 USD.  Nếu giá trung bình của chỉ số BTC trong khoảng thời gian hết hạn (2h sáng đến 3h sáng giờ UTC) là 5.010 USD thì sau khi thời gian hết hạn kết thúc, tài khoản của bạn sẽ có:

Tài sản thế chấp USD: 10.000 USD (tài sản thế chấp cũ) + 1.000 USD (PnL đã ghi nhận) + 100 USD (PnL chưa ghi nhận) + 10 (số hợp đồng futures BTC) * (5.010 USD - 5.000 USD) (chênh lệch giữa giá hết hạn và giá niêm yết trước đó) = 11.200 USD

Các hợp đồng futures theo quý BTC: 0

PnL đã ghi nhận: 0

PnL chưa ghi nhận: 0

 

Tài sản Thế chấp không phải USD

Xem Tài sản Thế chấp không bằng USD để biết thêm chi tiết. 


Bạn có thể chọn dùng FTT làm tài sản thế chấp trên trang cài đặt. Theo mặc định, tài khoản của bạn sẽ dùng FTT làm tài sản thế chấp. Lưu ý rằng Trọng số (tổng) được sử dụng để xác định tài sản thế chấp cho mục đích thanh lý, và Trọng số (tự do) cho mục đích mở các vị thế mới.

Trong trường hợp số dư USD của bạn xuống quá sâu dưới 0 (xem bên dưới để biết thêm chi tiết) thì một vài số dư của bạn bằng các đồng coin nói trên có thể tự động đổi sang USD bằng cách gửi các lệnh market vào các thị trường spot FTX tương ứng. Bạn có thể bật một cài đặt để vay vốn theo lãi suất thị trường từ thị trường cho vay spot thay vì chuyển đổi tài sản thế chấp. 

Bất cứ PnL dương nào đều sẽ được thanh toán bằng USD bất kể loại tài sản thế chấp mà bạn sử dụng.

 

__________________________________________

Trước
Tiếp theo
360027668752
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích