Thông số kỹ thuật hợp đồng

duyệt đến

Như các điều khoản dịch vụ đã làm rõ, hành vi thao túng không được dung thứ trên FTX. Bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản theo quyết định riêng của FTX.

 

Thông số kỹ thuật

Cơ bản Tick Size (Giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu) Quantity Step IMF Factor Yếu tố IMF

Trọng số IMF

1INCH $0.0001 1 0.0005 1 1
AAPL $0.01 0.01 0.00125 1 1
AAVE $0.01 0.01 0.0025 1 1
ABNB $0.005 0.025 0.005 1 1
ACB $0.001 0.1 0.0025 1 1
ADA $0.000005 1 0.00004 1 1
AGLD $0.0005 0.1 0.001 1 1
ALCX $0.1 0.001 0.025 1 1
ALGO $0.0001 1 0.00015 1 1
ALICE $0.0025 0.1 0.0025 1 1
ALPHA $0.00005 1 0.00025 1 1
ALT $0.05 0.001 0.0008 1 1
AMC $0.0025 0.1 0.0025 1 1
AMD $0.01 0.01 0.001 1 1
AMPL $0.0001 10 0.0005 1 1
AMZN $0.1 0.001 0.00067 1 1
APE $0.0005 0.1 0.0005 1 1
AR $0.001 0.1 0.0025 1 1
ARKK $0.01 0.01 0.005 1 1
ASD $0.00001 0.1 0.0001 1 1
ATLAS $0.00000025 10 0.000025 1 1
ATOM $0.0005 0.01 0.0004 1 1
AUDIO $0.0005 0.1 0.0005 1 1
AVAX $0.001 0.1 0.0007 1 1
AXS $0.001 0.1 0.001 1 1
BABA $0.05 0.005 0.0025 1 1
BADGER $0.005 0.01 0.0025 10 10
BAL $0.0025 0.01 0.0025 1 1
BAND $0.001 0.1 0.001 1 1
BAT $0.000025 1 0.0001 1 1
BB $0.0025 0.1 0.0025 1 1
BCH $0.05 0.001 0.0008 1 1
BILI $0.005 0.05 0.005 1 1
BIT $0.00025 1 0.001 1 1
BITO $0.005 0.01 0.003 1 1
BITW $0.005 0.01 0.001 1 1
BNB $0.0025 0.1 0.0005 1 1
BNT $0.0005 0.1 0.0025 1 1
BNTX $0.01 0.01 0.002 1 1
BOBA $0.0005 0.1 0.001 1 1
BOLSONARO $0.001 0.1 0.0001 1 1
BRZ $0.00001 1 0.000002 1 1
BSV $0.01 0.01 0.001 1 1
BTC $1 0.0001 0.002 1 1
BTT $0.00000001 1000000 4.00E-07 1 1
BYND $0.01 0.01 0.0075 1 1
C98 $0.0001 1 0.0005 1 1
CAKE $0.0025 0.1 0.0025 1 1
CEL $0.0005 0.1 0.001 1 1
CELO $0.0005 0.1 0.001 1 1
CGC $0.0025 0.1 0.0025 1 1
CHR $0.00005 1 0.0005 1 1
CHZ $0.000001 10 0.0001 1 1
CLV $0.0005 0.1 0.001 1 1
COMP $0.01 0.0001 0.002 1 1
CREAM $0.05 0.01 0.01 1 1
CRO $0.000025 10 0.00015 1 1
CRON $0.001 0.1 0.001 1 1
CRV $0.00005 1 0.0003 1 1
CVC $0.00005 1 0.00025 1 1
CVX $0.0025 0.1 0.0015 1 1
DASH $0.025 0.01 0.003 1 1
DAWN $0.0005 0.1 0.001 1 1
DEFI $0.1 0.001 0.004 1 1
DENT $0.000001 100 0.000025 1 1
DKNG $0.005 0.01 0.005 1 1
DMG $0.001 0.1 0.0008 1 1
DODO $0.0005 0.1 0.0005 1 1
DOGE $0.0000005 1 0.00002 1 1
DOT $0.001 0.1 0.0002 1 1
DRGN $0.1 0.001 0.001 1 1
DYDX $0.001 0.1 0.001 1 1
EDEN $0.0005 0.1 0.001 1 1
EGLD $0.005 0.01 0.0025 1 1
ENJ $0.00005 1 0.0005 1 1
ENS $0.005 0.01 0.005 1 1
EOS $0.00025 0.1 0.0001 1 1
ETC $0.0005 0.1 0.0002 1 1
ETH $0.1 0.001 0.0004 1 1
ETHE $0.001 0.1 0.0003 1 1
ETHW $0.001 0.1 0.0025 1 1
EXCH $0.1 0.001 0.003 1 1
FB $0.01 0.01 0.002 1 1
FIDA $0.0001 1 0.001 1 1
FIL $0.005 0.1 0.0006 1 1
FLM $0.0005 0.1 0.001 1 1
FLOW $0.005 0.01 0.0005 1 1
FLUX $0.0001  1 0.0005 1 1
FTM $0.00005 1 0.00015 1 1
FTT $0.0005 0.1 0.0005 1 1
FXS $0.0025 0.1 0.0025 1 1
GAL $0.0025 0.1 0.0025 1 1
GALA $0.000025 10 0.00025 1 1
GBTC $0.005 0.01 0.0003 1 1
GDX $0.005 0.01 0.0005 1 1
GDXJ $0.005 0.01 0.003 1 1
GLD $0.025 0.01 0.0005 1 1
GLMR $0.00025 1 0.0008 1 1
GME $0.01 0.01 0.00125 1 1
GMT $0.00005 1 0.00025 1 1
GOOGL $0.005 0.01 0.002236 1 1
GRT $0.00005 1 0.00025 1 1
GST $0.0005 0.1 0.001 1 1
HBAR $0.00005 1 0.0001 1 1
HNT $0.0001 0.1 0.0001 10 10
HOLY $0.0001 1 0.0005 1 1
HOT $0.000001 100 0.00005 1 1
HT $0.0005 0.01 0.0003 1 1
ICP $0.01 0.01 0.002 1 1
ICX $0.00005 1 0.0005 1 1
IMX $0.00025 1 0.001 1 1
IOST $0.000005 10 0.0001 1 1
IOTA $0.0001 1 0.0004 1 1
JASMY $0.0000025 100 0.0001 1 1
KAVA $0.0005 0.1 0.001 1 1
KBTT $0.00000025 1000 0.00001265 1 1
KLUNC $0.00005 1 0.00025 1 1
KNC $0.0001 0.1 0.001 10 10
KSHIB $0.00001 1 0.00005 1 1
KSM $0.01 0.01 0.005 1 1
KSOS $0.0000005 100 0.00005 1 1
LDO $0.0001 1 0.0005 1 1
LEO $0.0001 1 0.0002 1 1
LINA $0.000005 10 0.0001 1 1
LINK $0.0005 0.1 0.0003 1 1
LOOKS $0.00025 1 0.0005 1 1
LRC $0.00005 1 0.0005 1 1
LTC $0.01 0.01 0.0004 1 1
LUNA2 $0.0005 0.1 0.001 1 1
LUNC $0.00000005 1000 0.00001 2 1
MANA $0.0001 1 0.0003 1 1
MAPS $0.0001 1 0.0005 1 1
MATIC $0.0000025 1 0.00004 1 1
MEDIA $0.1 0.01 0.003 1 1
MID $0.1 0.001 0.0005 1 1
MINA $0.00025 1 0.001 1 1
MKR $0.5 0.001 0.007 1 1
MNGO $0.000025 10 0.00025 1 1
MOB $0.0005 0.1 0.005 1 1
MRNA $0.01 0.01 0.001 1 1
MSTR $0.025 0.005 0.008 1 1
MTL $0.0005 0.1 0.001 1 1
MVDA10 $2.5 0.0001 0.01 1 1
MVDA25 $2.5 0.0001 0.01 1 1
NEAR $0.001 0.1 0.001 1 1
NEO $0.0025 0.1 0.001 1 1
NFLX $0.01 0.01 0.0025 1 1
NIO $0.005 0.05 0.0008 1 1
NOK $0.0005 0.1 0.001 1 1
NVDA $0.05 0.0025 0.001 1 1
OKB $0.0005 0.01 0.0003 1 1
OMG $0.0005 0.1 0.001 1 1
ONE $0.000025 10 0.0001 1 1
ONT $0.00005 1 0.0003 1 1
OP $0.00025 1 0.0005 1 1
OXY $0.0001 0.1 0.001 1 1
PAXG $0.1 0.01 0.002 1 1
PENN $0.01 0.01 0.005 1 1
PEOPLE $0.00001 10 0.0001 1 1
PERP $0.001 0.1 0.001 1 1
PFE $0.01 0.01 0.001 1 1
POLIS $0.000025 0.1 0.00025 1 1
PRESIDENT 2024 $0.001 0.1 0.0001 1 1
PRIV $0.1 0.001 0.002 1 1
PROM $0.005 0.01 0.005 1 1
PUNDIX $0.0005 0.1 0.001 1 1
PYPL $0.025 0.005 0.002 1 1
QTUM $0.001 0.1 0.001 1 1
RAMP $0.0001 1 0.0005 1 1
RAY $0.0001 1 0.0005 1 1
REEF $0.000005 10 0.0001 1 1
REN $0.00005 1 0.00025 1 1
RNDR $0.0005 0.1 0.001 1 1
RON $0.0005 0.1 0.001 1 1
ROSE $0.00005 1 0.00025 1 1
RSR $0.000005 10 0.0001 1 1
RUNE $0.0005 0.1 0.0005 10 10
RVN $0.000005 10 0.0001 1 1
SAND $0.00005 1 0.0003 1 1
SC $0.0000025 100 0.0001 1 1
SCRT $0.00005 1 0.00025 1 1
SECO $0.0001 1 0.0005 1 1
SHIB $0.00000001 100000 0.0000015 1 1
SHIT $0.1 0.001 0.002 1 1
SKL $0.0001 1 0.00025 1 1
SLP $0.000025 10 0.000125 1 1
SLV $0.0025 0.1 0.0005 1 1
SNX $0.0005 0.1 0.001 1 1
SOL $0.0025 0.01 0.0003 1 1
SOS $0.00000001 100000 0.000001 1 1
SPELL $0.0000025 100 0.0001 1 1
SPY $0.01 0.001 0.0005 1 1
SQ $0.025 0.005 0.002 1 1
SRM $0.001 1 0.0005 1 1
SRN $0.000005 10 0.0001 1 1
STEP $0.0001 0.1 0.001 1 1
STG $0.00025 1 0.001 1 1
STMX $0.000005 10 0.0001 1 1
STORJ $0.0005 0.1 0.0005 1 1
STX $0.00025 1 0.001 1 1
SUSHI $0.0001 0.5 0.0004 1 1
SXP $0.0005 0.1 0.0005 10 10
THETA $0.00005 0.1 0.0002 1 1
TLM $0.00005 1 0.00025 1 1
TLRY $0.001 0.1 0.001 1 1
TOMO $0.00005 0.1 0.0002 1 1
TONCOIN $0.0005 0.1 0.001 1 1
TRU $0.000025 1 0.00025 1 1
TRX $0.0000025 1 0.00001 1 1
TRYB $0.00001 1 0.000002 1 1
TSLA $0.05 0.01 0.01 1 1
TSM $0.05 0.005 0.003 1 1
TWTR $0.005 0.05 0.001 1 1
UBER $0.005 0.05 0.001 1 1
UNI $0.001 0.1 0.0005 1 1
UNISWAP $25 0.0001 0.1 1 1
USDT $0.0001 1 0.000005 1 1
USO $0.005 0.01 0.001 1 1
USTC $0.000005 10 0.0001 2 1
VET $0.000005 1 0.00004 1 1
WAVES $0.0005 0.5 0.001 1 1
WSB $0.05 0.001 0.01 1 1
XAUT $0.1 0.01 0.002 1 1
XEM $0.00005 1 0.0003 1 1
XLM $0.000025 1 0.00005 1 1
XMR $0.01 0.01 0.002 1 1
XRP $0.000025 1 0.00002 1 1
XTZ $0.0001 0.001 0.0003 1 1
YFI $5 0.001 0.0033 1 1
YFII $0.25 0.001 0.025 1 1
ZEC $0.01 0.05 0.001 1 1
ZIL $0.00001 10 0.0001 1 1
ZM $0.05 0.005 0.002 1 1
ZRX $0.00025 1 0.0003 1 1

Lưu ý: Luôn sử dụng https://ftx.com/api/futures làm nguồn xác thực.

 

Tất cả các thị trường trên nền tảng có số lượng tối đa là 99,999.999 cho mỗi lệnh. Kích thước cung cấp (maker) tối thiểu là 0,001 trên BTC-PERP và kích thước cung cấp (maker) tối thiểu là 1 trên RUNE-PERP, điều này chỉ áp dụng khi bạn thực hiện hơn 10 lệnh mỗi giờ nhỏ hơn 0,001 đối với BTC-PERP và nhỏ hơn 1 cho RUNE-PERP. Điều này được giải thích thêm trong Thông số kỹ thuật hợp đồng tương lai hoàn chỉnh.

 

SRN và YFII có giới hạn vị thế lần lượt là 5.000.000 và 1.000.000. Điều này giới hạn tổng kích thước vị thế tuyệt đối mà người ta có thể mở cho mỗi tài khoản con, bao gồm cả các lệnh đang mở.

 

Trước
Tiếp theo
360027668832
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích