Liên hệ chúng tôi

duyệt đến

Nếu bạn có tài khoản, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 

Nếu không, email của chúng tôi là support@ftx.com

 

Cộng đồng FTX Telegram

* Xin lưu ý rằng các nhóm Telegram của chúng tôi đều mở công khai và hãy cẩn thận với người bạn nói chuyện cùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên hệ với bạn để hỏi thông tin cá nhân hoặc tiền gửi tài chính, tất cả điều này sẽ được xử lý bằng cách gửi email tới support@ftx.com

 

Nhóm chính (tiếng Anh) - https://t.me/FTX_Official

Thảo luận giao dịch - https://t.me/FTX_Trading_Room

Thảo luận Quant Zone - https://t.me/Ftx_Quant_Zone


Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX: https://ftx.com

Trước
Tiếp theo
360028737592
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 6 thấy hữu ích