Quản lý tài sản thế chấp

duyệt đến

Tài sản thế chấp trên FTX được tính theo giá trị USD. Chúng tôi tuân theo phương pháp ký quỹ chéo đa tiền tệ và do đó chấp nhận nhiều loại tài sản không phải USD làm tài sản thế chấp cho các công cụ phái sinh và các vị thế ký quỹ giao ngay. PnL luôn được thanh toán bằng USD bất kể loại tài sản thế chấp nào được sử dụng.

Người dùng có thể chọn sử dụng FTT làm tài sản thế chấp hay không trên trang cài đặt. Theo mặc định, tài khoản sử dụng FTT làm tài sản thế chấp.

 

Danh sách tài sản thế chấp không phải USD

Coin Trọng số (tổng) Trọng số (ban đầu) Yếu tố IMF
1INCH 0.9 0.85 0.0005
AAPL 0.9 0.85 0.00125
AAVE 0.9 0.85 0.0025
ABNB 0.9 0.85 0.005
ACB 0.9 0.85 0.0025
ALGO 0.95 0.9 0.00015
ALPHA 0.9 0.85 0.00025
AMC 0.9 0.85 0.0025
AMD 0.9 0.85 0.001
AMZN 0.9 0.85 0.003
APE 0.95 0.9 0.0005
APHA 0.9 0.85 0.001
ARKK 0.9 0.85 0.005
ASD 0.7 0.65 0.0001
ATOM 0.9 0.85 0.0005
AUD 0.99 0.98

0.00001

AVAX 0.9 0.85

0.0007

BABA 0.9 0.85 0.0025
BAND 0.85 0.8 0.001
BB 0.9 0.85 0.0025
BCH 0.95 0.9 0.0008
BILI 0.9 0.85 0.005
BITW 0.9 0.85 0.001
BNB 0.95 0.9 0.0005
BNT 0.9 0.85 0.0025
BNTX 0.9 0.85 0.002
BRL 0.99 0.98 0.00001
BRZ 0.99 0.98 0.00001
BTC 0.975 0.95 0.002
BTMX 0.7 0.65 0.0008
BUSD 1 1 0
BVOL 0.85 0.8 0.005
BYND 0.9 0.85 0.0075
CAD 0.99 0.98 0.00001
CEL 0.85 0.8 0.001
CGC 0.9 0.85 0.0025
CHF 0.99 0.98 0.00001
COIN 0.85 0.8 0.01
COMP 0.9 0.85 0.002
CRON 0.9 0.85 0.001
CUSDT 0.9 0.85 0.000005
DAI 0.9 0.85 0.00005
DOGE 0.95 0.9 0.00002
DOT 0.9 0.85 0.0002
ETH 0.95 0.9 0.0004
ETHE 0.9 0.85 0.0025
EUR 0.99 0.98 0.00001
EURT 0.975 0.95 0.0005
FB 0.9 0.85 0.002
FIDA 0.85 0.8 0.001
FTM 0.85 0.8 0.0005
FTT 0.95 0.95 0.0005
GBP 0.99 0.98 0.00001
GBTC 0.9 0.85 0.0025
GDX 0.9 0.85 0.0005
GDXJ 0.9 0.85 0.003
GLD 0.9 0.85 0.0005
GLXY 0.9 0.85 0.005
GME 0.9 0.85 0.005
GOOGL 0.9 0.85 0.01
GRT 0.9 0.85 0.00025
HKD 0.99 0.98 0.00001
HOLY 0.9 0.85 0.0005
HOOD 0.85 0.8 0.005
HT 0.9 0.85 0.0003
IBVOL 0.85 0.8 0.015
KNC 0.95 0.9 0.001
LEO 0.85 0.8 0.001
LINK 0.95 0.9 0.0003
LRC 0.85 0.8 0.0005
LTC 0.95 0.9 0.0004
LUNC 0.9 0.85 0.0001
MATIC 0.85 0.8 0.00004
MKR 0.9 0.85 0.007
MOB 0.6 0.55 0.005
MRNA 0.9 0.85 0.001
MSTR 0.9 0.85 0.008
NEAR 0.95 0.9 0.001
NFLX 0.9 0.85 0.0025
NIO 0.9 0.85 0.0008
NOK 0.9 0.85 0.001
NVDA 0.9 0.85 0.01
OKB 0.9 0.85 0.0003
OMG 0.85 0.8 0.001
USDP 1 1 0
PAXG 0.95 0.9 0.002
PENN 0.9 0.85 0.005
PFE 0.9 0.85 0.001
PYPL 0.9 0.85 0.002
RAY 0.85 0.8 0.0005
REN 0.9 0.85 0.00025
RSR 0.85 0.8 0.0001
SECO 0.9 0.85 0.0005
SLV 0.9 0.85 0.0005
SNX 0.85 0.8 0.001
SOL 0.9 0.85 0.0003
STSOL 0.9 0.85 0.0004
MSOL 0.9 0.85 0.0004
SPY 0.9 0.85 0.0005
SQ 0.9 0.85 0.002
SRM 0.9 0.85 0.0005
SUSHI 0.95 0.9 0.0004
SXP 0.9 0.85 0.0005
TLRY 0.9 0.85 0.001
TOMO 0.85 0.8 0.0005
TRX 0.9 0.85 0.00001
TRY 0.99 0.98 0.00001
TRYB 0.9 0.85 0.00001
TSLA 0.9 0.85 0.01
TSM 0.9 0.85 0.003
TUSD 1 1 0
TWTR 0.9 0.85 0.001
UBER 0.9 0.85 0.001
UNI 0.95 0.9 0.0005
USD 1 1 0
USDC 1 1 0
USDT 0.975 0.95 0.000005
USO 0.9 0.85 0.001
USTC 0.85 0.8 0.0005
WBTC 0.975 0.95 0.005
WUSDC 1 1 0
WUSDT 0.975 0.95 0.00001
XAUT 0.95 0.9 0.002
XRP 0.95 0.9 0.00002
YFI 0.9 0.85 0.015
ZAR 0.99 0.98 0.00001
ZM 0.9 0.85 0.002
ZRX 0.85 0.8 0.0003

Lưu ý: Luôn sử dụng https://ftx.com/api/wallet/coins làm nguồn xác thực

 

Định nghĩa & Công thức

Từ

Định nghĩa

Công thức

Tài sản thế chấp USD

USD, và tuyển chọn các stablecoin USD được định giá 1: 1 với USD.

Stablecoins có giá trị 1:1 với USD:

USDC, TUSD, USDP, BUSD.

Tài sản thế chấp không phải USD

Tài sản thay thế được chấp nhận làm tài sản thế chấp.

Xem danh sách các tài sản thế chấp không phải USD được chấp nhận tại đây

Trọng số ban đầu

Yếu tố được sử dụng để xác định giá trị tài sản thế chấp cho mục đích ký quỹ ban đầu nếu ký quỹ giao ngay không được bật (ví dụ mở các vị thế đòn bẩy mới)

Xem bảng tài sản thế chấp không phải USD ở trên.

Tổng trọng số

Hệ số được sử dụng để xác định giá trị tài sản thế chấp nhằm mục đích tính toán ký quỹ duy trì và mở các vị thế mới nếu ký quỹ giao ngay được bật.

Xem bảng tài sản thế chấp không phải USD ở trên.

Yếu tố IMF

Hệ số được gán cho từng tài sản trên FTX. Nó được thiết lập dựa trên các yếu tố như thanh khoản hoặc vốn hóa thị trường.

Xem bảng tài sản thế chấp không phải USD ở trên.

Tài sản thế chấp đã sử dụng

Tổng số tài sản thế chấp đang được sử dụng bởi tất cả các vị thế phái sinh mở hoặc các vị thế ký quỹ giao ngay trong tài khoản phụ, cũng như tài sản thế chấp được ràng buộc trong các lệnh mở, bao gồm cả giao ngay (spot).

sum (Kích thước danh nghĩa vị thế1 * IMF vị thế1, Kích thước danh nghĩa vị thế2 * IMF vị thế2,...) + sum(kích thước lệnh spot1 * Giá khớp, kích thước lệnh spot2 * Giá khớp,...)

Tài sản thế chấp khả dụng

Tổng số tài sản thế chấp có sẵn có thể được sử dụng để mở các vị thế mới và rút khỏi sàn giao dịch, không bao gồm tài sản thế chấp bị khóa trong các lệnh đang mở hoặc các vị thế đang mở. 

min(tài sản thế chấp, tài sản thế chấp + PNL chưa được tính) - (số tài sản thế chấp đang dùng trong các lệnh mở)

Đóng góp tài sản thế chấp

Hệ số nhân được sử dụng để xác định tổng giá trị tài sản thế chấp của bạn.

min (1.1 / [Trọng số IMF * {1.1 / Tổng trọng số - 1} + 1] , 1.1 / [Yếu tố IMF Spot Margin * sqrt{size} * trọng số IMF + 1] )


Nếu kích hoạt spot margin, Trọng số = Tổng Trọng số. Nếu không, trọng số ban đầu.

Giá trị tài sản thế chấp

Giá trị tài sản thế chấp của mỗi tài sản trong kho của bạn

Đối với số dư dương, giá trị tài sản thế chấp được tính như sau:

= Kích thước * Giá khớp * Đóng góp tài sản thế chấp


Đối với số dư âm, giá trị tài sản thế chấp được tính như sau:

= Kích thước * Giá khớp

Tổng tài sản thế chấp của tài khoản

Tổng giá trị tài sản thế chấp dương và âm

Sum(Giá trị Tài sản thế chấp 1, Giá trị Tài sản thế chấp 2,..)

Ví dụ

Giả sử bạn hiện đang giữ các số dư sau và spot margin được kích hoạt trong tài khoản của bạn:

Tài sản

Kích thước

Giá khớp

Danh nghĩa bằng USD

Trọng số ban đầu

Tổng trọng số

Yếu tố IMF

USD

100,000

$1

$100,000

1

1

-

BTC

2.5

$20,000

$50,000

0.95

0.975

0.002

ETH

10

$1,500

$15,000

0.90

0.95

0.0004

Tổng (USD)

$165,000

 

Tính tổng giá trị tài sản đảm bảo

Để bắt đầu, trước tiên chúng ta hãy tính Khoản góp tài sản thế chấp của tài sản bạn hiện đang nắm giữ

Đối với BTC:

= min (1.1 / [Trọng số IMF* {1.1 / Tổng trọng số - 1} + 1] , 1.1 / [Yếu tố IMF Spot Margin * sqrt{size} * Trọng số IMF + 1] )

= min (1.1 / [1 * {1.1 / 0.975 - 1} + 1], 1.1 / [0.002 * sqrt(2.5) * 1 + 1] )

= min (0.975, 1.09653246)

= 0.975

Điều đó có nghĩa là Giá trị tài sản thế chấp BTC của bạn sẽ bằng:

$50,000  * 0.975 = $48,750. 

 

Áp dụng cùng một công thức cho phần còn lại của tài sản của bạn:

Tài sản

Danh nghĩa bằng USD

Đóng góp

Tổng giá trị tài sản thế chấp

USD

$100,000

1

$100,000

BTC

$50,000

0.975

$48,750

ETH

$15,000

0.95

$14,250

Tổng

$165,000

-

$158,000

 

Lưu ý: Trong phần lớn các trường hợp, Khoản đóng góp tài sản thế chấp sẽ chỉ đơn giản là Trọng số ban đầu hoặc Tổng Trọng số của tài sản, tùy thuộc vào việc bạn có bật ký quỹ giao ngay hay không. Tuy nhiên, nếu bạn nắm giữ một số dư đáng kể của một coin, Khoản đóng góp tài sản thế chấp của nó có thể giảm xuống.

Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng thay vì 2,5 BTC, bạn đang giữ 10.000 BTC trong tài khoản của mình, tương đương với 200.000.000 đô la giả sử BTC đang giao dịch ở mức 20.000 đô la. Khoản đóng góp thế chấp cho BTC của bạn sẽ như sau:

= min (1.1 / [1 * {1.1 / 0.975 - 1} + 1], 1.1 / [0.002 * sqrt(10,000) * 1 + 1] )

= min (0.975, 0.9167)

= 0.9167

Giả sử BTC đang giao dịch ở mức 20.000 đô la, giá trị tài sản thế chấp của bạn sẽ là 0,9167 * 10.000 * 20.000 đô la = 183.333.333 đô la.

Ngoài ra, đóng góp tài sản thế chấp cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào Trọng số IMF của tài sản và/hoặc Hệ số IMF (như được minh họa trong công thức).

 

Tính toán tài sản thế chấp khả dụng

Bây giờ, hãy tính toán Tài sản thế chấp khả dụng để hiểu các vị thế và lệnh mở ảnh hưởng đến tài sản thế chấp của bạn như thế nào. Giả sử bạn có các vị thế sau và các lệnh mở trong tài khoản của bạn:

Thị trường

Kích thước vị thế

Giá Khớp

Danh nghĩa vị thế

IMF %

MMF

Tài sản thế chấp được sử dụng

SOL-PERP

(Long)

1,000

$40

$40,000

10%

3%

$4,000

LTC/USD 

(spot margin short)

100

$50

$5,000

16%

6%

$789

USDT-PERP (Open Long)

10,000

$1

$10,000

10%

3%

$1,000

FTT/USD (Open Buy)

1,000

$30

$30,000

-

-

$30,000

Tổng (sum)

-

-

$85,000

-

-

$35,789

Lưu ý: "Open" trong ngữ cảnh này có nghĩa là lệnh chưa được thực hiện.

 

Tổng tài sản thế chấp đã sử dụng được tính bằng cách nhân Kích thước danh nghĩa của vị thế mở với IMF của nó. Đối với các lệnh spot mở, Tài sản thế chấp được sử dụng sẽ là kích thước danh nghĩa đầy đủ của lệnh. Khi chúng ta cộng tất cả những điều này lên, Tổng tài sản thế chấp được sử dụng lên tới $35,789.

Trước khi chúng ta tính toán Tài sản đảm bảo khả dụng, hãy nhớ rằng vị thế short ký quỹ giao ngay LTC/USD tạo ra số dư giao ngay LTC âm. Ngoài việc yêu cầu ký quỹ, các vị thế giao ngay âm cũng làm giảm giá trị tài sản thế chấp của bạn.

Nói cách khác, giao dịch ký quỹ giao ngay LTC/USD của chúng ta đang sử dụng 789 đô la trong Tài sản thế chấp và trên hết, bạn sẽ có số dư LTC là - 5.000 đô la. Đồng thời, số dư USD của bạn cũng sẽ tăng thêm 5.000 USD.

 

Để minh họa điều này, dưới đây là tổng quan cập nhật về Tổng tài sản thế chấp:

Tổng tài sản thế chấp của tài khoản

Tài sản

Size

Giá khớp

Danh nghĩa bằng USD

Trọng số ban đầu

Tổng trọng số

Yếu tố IMF

Đóng góp

Tổng tài sản thế chấp

USD

105,000

$1

$105,000

1

1

-

1

$105,000

BTC

2.5

$20,000

$50,000

0.95

0.975

0.002

0.975

$48,750

ETH

10

$1,500

$15,000

0.9

0.95

0.0004

0.95

$14,250

LTC

-100

$50

-$5,000

-

-

-

NA

-$5,000

Tổng tài sản thế chấp

-

-

$165,000

-

-

-

-

$163,000

 

Bây giờ, để tính Tài sản thế chấp khả dụng, chúng ta chỉ cần trừ Tổng tài sản thế chấp - Tổng tài sản thế chấp đã sử dụng:

Tổng tài sản thế chấp

$163,000

Tổng tài sản thế chấp đã sử dụng

$35,789

Tài sản thế chấp khả dụng

$127,211

 

Tóm lại, bạn có 127.211 đô la trong Tài sản thế chấp khả dụng, có thể được sử dụng để mở các vị thế mới, được chuyển nhượng hoặc cho vay.

 

Xử lý số dư USD âm

Bán tài sản thế chấp không phải USD của bạn

Lưu ý: NẾU BẠN KHÔNG MUỐN TÀI SẢN CỦA MÌNH BỊ CHUYỂN ĐỔI ĐỂ ĐÓNG SỐ DƯ USD ÂM, VUI LÒNG CHUYỂN ĐẾN PHẦN TIẾP THEO

Đối với các tài khoản bị vô hiệu hóa giao dịch ký quỹ giao ngay, FTX sẽ tự động gửi lệnh thị trường để chuyển đổi tài sản thế chấp không phải USD thành USD nếu số dư USD âm và bất kỳ điều kiện nào sau đây được giữ nguyên:

 • Bạn sắp bị thanh lý: tỷ lệ ký quỹ trong tài khoản của bạn dưới 20bps + yêu cầu tỷ lệ ký quỹ duy trì
 • Số dư USD âm của bạn lớn hơn 30.000 đô la
 • Số dư USD âm của bạn lớn hơn 4 lần so với tài sản thế chấp tài khoản ròng của bạn

FTX sẽ ưu tiên chuyển đổi sang USD dựa trên chất lượng tài sản thế chấp được đo bằng Tổng Trọng số. Đối với các tài sản có cùng Tổng trọng số, tài sản có giá trị USD danh nghĩa cao hơn sẽ được chuyển đổi trước. Lưu ý rằng tài sản thế chấp FTT luôn được sử dụng sau cùng.

Ví dụ: nếu cả BTC và USDT đều là lựa chọn đủ điều kiện, FTX sẽ chọn số dư lớn hơn tính theo USD. Như một minh họa, nếu bạn có $1000 USDT và $100 BTC, thì USDT sẽ được giao dịch thành USD trước tiên.

Lưu ý rằng chuyển đổi tài sản thế chấp sẽ có khả năng nạp tiền cho bạn để bạn có hơn 0 USD một chút bằng cách chuyển đổi nhiều hơn 10% so với mức cần thiết để đề phòng có biến động giá.

 

Tính lãi thay vì chuyển đổi tài sản thế chấp

Thay vì chuyển đổi tài sản thế chấp của bạn thành USD, bạn có thể kích hoạt giao dịch ký quỹ giao ngay trên tài khoản của mình để tự động vay số dư âm USD thông qua thị trường ký quỹ giao ngay và thanh toán tỷ lệ vay USD hiện hành. Để kích hoạt giao dịch ký quỹ giao ngay, hãy chuyển đến phần Ký quỹ trên trang hồ sơ của bạn và nhấp vào "Bật giao dịch ký quỹ giao ngay".

Ví dụ: giả sử bạn đã mở một vị thế tương lai long và chỉ có BTC làm tài sản thế chấp. Nếu vị thế của bạn đi ngược lại với bạn, bạn sẽ có số dư USD âm. Tại thời điểm đó, thay vì chuyển đổi tài sản thế chấp BTC của bạn, FTX sẽ sử dụng BTC làm tài sản thế chấp để vay USD từ thị trường ký quỹ giao ngay với số tiền bạn bị âm. Bạn sẽ bị tính phí theo tỷ lệ vay USD hiện hành cho bất kỳ số dư USD âm nào. 

 

Làm thế nào để số dư USD của bạn bị âm?

Giả sử bạn có 110.000 USDT trong tài khoản của mình và không có gì khác và USDT đang giao dịch ở mức 1 đô la. Giả sử BTC-PERP giao dịch ở mức 20.000 đô la và bạn mở một vị thế long 50 BTC-PERP, làm cho tổng vị thế danh nghĩa bằng 1.000.000 đô la.

Một vài phút sau, giá BTC-PERP giảm xuống. Điều gì xảy ra? Nhớ là:

 1. Số dư USD của bạn là $0 (vì bạn đã sử dụng USDT làm tài sản thế chấp để mở vị thế của mình)
 2. PnL chưa được thực hiện sẽ ảnh hưởng đến số dư USD của bạn trong thời gian thực:
  • PnL chưa thực hiện từ các vị thế tương lai mở được thanh toán bằng USD sau mỗi ~ 30 giây. Điều này có nghĩa là các khoản ghi nợ hoặc ghi nhận đang diễn ra trên tài khoản của bạn khi các vị thế của bạn thay đổi về giá trị, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến số dư USD và tài sản thế chấp của bạn. Các nhà giao dịch có PNL dương có thể rút nó, sử dụng nó để mua giao ngay, cho vay, sử dụng nó làm tài sản thế chấp, v.v. ngay khi nó được ghi nhận vào tài khoản của họ. Phí giao dịch và thanh toán funding cũng ảnh hưởng đến PnL của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng PnL không được thực hiện trên các giao dịch giao ngay, chỉ các công cụ phái sinh.
  • Để tính toán PnL của bạn trên các vị thế mở: 
   • Nếu bạn mua = kích thước vị thế * (giá khớp - giá vào lệnh) 
   • Nếu bạn bán = kích thước vị thế * (giá vào lệnh - giá khớp) 

Vậy khi giá BTC-PERP giảm, bạn bắt đầu tích lũy số dư USD âm.

Để minh họa điều này, giả sử BTC-PERP hiện đang giao dịch ở mức 19.600 đô la và USDT vẫn đang giao dịch ở mức 1 đô la:

= kích thước vị thế * (giá khớp - giá vào lệnh) 

= 50 * ($19,600 - $20,000) = -$20,000

Vậy số dư tài khoản mới của bạn sẽ là:

 • USD = –$20,000
 • USDT = 110,000 USDT
Trước
Tiếp theo
360031149632
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích