Converting (Chuyển đổi)

duyệt đến

Chuyển đổi cho phép bạn thay đổi một tài sản spot thành một tài sản khác.

 

Sau khi bạn đã vượt qua các yêu cầu về KYC và đã gửi tiền điện tử hoặc tiền pháp định vào của mình, bạn có thể hoán đổi tài sản của mình để lấy tiền điện tử hoặc tiền pháp định khác.

 

Các ví dụ của chuyển đổi?

  • Trên FTX.com, có nhiều chỗ để chuyển đổi.
    • Trên trang chủ của trang web, có mục chuyển đổi ngay bên dưới các biểu ngữ. mceclip0.png
    • Trên trang ví, bạn có thể tìm thấy tài sản bạn muốn chuyển đổi sang và nhấp vào nút "CHUYỂN ĐỔI" tương ứng.mceclip1.png
  • Trên ứng dụng FTX Pro, điều hướng đến tab ví và nhấp vào "CHUYỂN ĐỔI".

mceclip1.jpg   mceclip2.jpg

  • Trên FTX App, tất cả các giao dịch được tính là chuyển đổi.

 

Hãy cùng thử chuyển đổi BTC qua AVAX trên FTX.COM.
1. Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào tài khoản FTX của bạn và chọn “Wallet”.

mceclip0.png

 

2. Tìm tài sản bạn muốn chuyển đổi và nhấp vào nút “CHUYỂN ĐỔI” tương ứngmceclip1.png

 

3. Giá trị của tiền điện tử mà bạn muốn hoán đổi có thể dao động. Nhấp vào “Làm mới Báo giá” để cập nhật báo giá của bạn và nhận giá trị thực.

4. Nhập số lượng bạn muốn chuyển đổi, sau đó nhấp vào “CHUYỂN ĐỔI” để chấp nhận báo giá. Trong ví dụ này, bây giờ bạn sẽ có AVAX trong ví FTX của mình.

mceclip2.png

Không có phí chuyển đổi. Lưu ý rằng giá được báo sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Bạn có thể chuyển đổi nhiều tài sản như FTT, USD, USDT, BTC, ETH, BCH, LTC và Token đòn bẩy.

 

 

 

__________________________________________

 

Trước
Tiếp theo
360031208991
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 3 thấy hữu ích