PnL, Giá Mở Trung bình và Giá Hoà vốn

duyệt đến

Chi tiết về các vị thế của bạn có thể được xem trên các Trang giao dịch hoặc trên Trang vị thế của bạn. Có ba thước đo đáng được giải thích chi tiết hơn, đó là:

  • PnL: số tiền bạn kiếm được hoặc lỗ trên sản phẩm này kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.
  • Giá Mở Trung bình: Mức giá trung bình mà bạn mở vị thế (mua nếu bạn long, bán nếu bạn short) kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.
  • Giá Hoà vốn: mức giá mà bạn đóng vị thế của mình để hòa vốn kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.

 

PnL

PnL = Sum(giá niêm yết hiện tại - giá khớp) * quy mô khớp * (-1 nếu bán, 1 nếu mua) cho tất cả các lệnh khớp kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.

Phần trăm PnL cho các hợp đồng futures là PnL / quy mô vị thế.

Bạn có thể tìm thấy tóm tắt PnL lịch sử của bạn tại đây.

 

Giá Mở Trung bình

Đây là trung bình có trọng số của giá các lệnh khớp đang mở của bạn kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.

Các Lệnh khớp đang Mở = tất cả lệnh khớp đang mở (đang mua nếu bạn đang long, đang bán nếu bạn đang short) kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.

Quy mô đang Mở = Sum(quy mô khớp) đối với toàn bộ Các Lệnh khớp đang Mở.

Chi phí đang Mở = Sum(giá khớp * quy mô khớp) đối với toàn bộ Các Lệnh khớp đang Mở.

 

Giá Mở Trung bình = Chi phí đang Mở / Quy mô đang Mở

 

Giá Hoà vốn

Các Lệnh khớp đang Mở = tất cả lệnh khớp đang mở (đang mua nếu bạn đang long, đang bán nếu bạn đang short) kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.

Quy mô đang Mở = Sum(quy mô khớp) đối với toàn bộ Các Lệnh khớp đang Mở.

Chi phí đang Mở = Sum(giá khớp * quy mô khớp) đối với toàn bộ Các Lệnh khớp đang Mở.

Các Lệnh khớp đang Đóng = tất cả lệnh khớp đang đóng (đang bán nếu bạn đang long, đang mua nếu bạn đang short) kể từ lần cuối cùng bạn đi ngang.

Quy mô đang Đóng = Sum(quy mô khớp) đối với tất cả Các Lệnh khớp đang Đóng

Tiền từ các Lệnh khớp đang Đóng = Sum(giá khớp * quy mô khớp) đối với tất cả Các Lệnh khớp đang Đóng

 

Giá Hoà vốn = (Chi phí đang Mở - Tiền từ các Lệnh khớp đang Đóng) / (Quy mô đang Mở - Quy mô đang Đóng)

 

Lấy ví dụ, giả sử bạn thực hiện các giao dịch sau đây:

  • MUA 11 BTC-PERP ở mức giá 10.000 USD
  • BÁN 1 BTC-PERP ở mức giá 12.000 USD

Bạn bán cao hơn 2.000 USD so với giá mua, và bạn có thể lỗ 200 USD khi bán mỗi trong số 10 BTC-PERP bạn có đang mở mà không bị mất tiền về tổng thể. Điều này có nghĩa là mức giá hoà vốn là 9.800 USD. Chú ý rằng công thức trên đưa ra cùng con số:

Quy mô đang mở = 11 BTC-PERP

Chi phí đang mở = (11 BTC-PERP) * (10.000 USD / BTC-PERP) = 110.000 USD

Quy mô đang đóng = 1 BTC-PERP

Tiền từ các Lệnh đang Đóng = (1 BTC-PERP) * (12.000 USD) = 12.000 USD

Giá Hoà vốn = (110.000 USD - 12.000 USD) / (11 - 1) = 9.800 USD

 

__________________________________________

Trước
Tiếp theo
360031893572
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích