Cách Thay đổi/Vô hiệu hóa Xác thực Hai Yếu tố (Two Factor Authentication, 2FA)

duyệt đến

Chuyển từ SMS sang Google Authenticator (GA)

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn

2. Đi đến trang Cài đặt cá nhân.

3. Trong Bảo mật Tài khoản, chọn Xác thực Hai Yếu tố và nhấp vào "Chuyển sang Authy/Google Authenticator".

 

18.png

4. Nhấp vào “Gửi SMS” và nhập mã SMS 2FA của bạn.

 

19.png

5. Quét Mã 2FA đã hiển thị hoặc chèn mã 2FA thủ công bên dưới mã và điền mã GA.
(Để biết thêm hướng dẫn, vui lòng xem tại đây)
*Hãy đảm bảo rằng cả hai mã 2FA đều được nhập chính xác*

6. Nhấp gửi và 2FA của bạn đã được đổi sang GA.

20.png

Lưu ý: Trong 24 giờ sau khi cập nhật xác thực hai yếu tố, bạn sẽ không thể rút tiền từ tài khoản của mình. Điều này là để bảo mật tài khoản của bạn.

 

Vô hiệu hoá Google Authenticator (GA)

Xác thực Hai Yếu tố (Two Factor Authentication, 2FA) có thể được vô hiệu hoá trong các trường hợp:
(1) Mất hoặc đổi điện thoại;
(2) Không thể đăng nhập (khi bật 2FA);
(3) Không thể nhận được 2FA hiện thời.

Nếu những tình huống trên đây xảy ra, vui lòng liên hệ support@ftx.com để xác thực danh tính.

 

Trước
Tiếp theo
360034160512
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 2 thấy hữu ích