Gói Media

duyệt đến

Ghi chú:

 

Dưới đây là những tài liệu bạn có thể sử dụng để nói về FTX.

Tất cả các tài liệu này là tài sản của FTX. FTX có quyền yêu cầu thu hồi nếu sử dụng sai mục đích.

Trang này vẫn đang được cập nhật.

Xem phần đính kèm để lấy tài liệu.

FTX không được cung cấp cho khách hàng ở Hoa Kỳ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kì câu hỏi nào.

 

Các logo của FTX 

 

mceclip0.png

mceclip1.png

 

Các Icon của FTX 

mceclip4.pngmceclip3.png

* Định dạng SVG và PDF ở dưới.

Trước
Tiếp theo
360036096791
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích