Các Đăng nhập Tuỳ chỉnh

duyệt đến

FTX giờ đây cho phép bạn tạo đăng nhập tuỳ chỉnh! Với tính năng này, bạn có thể cho phép người khác đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng các cấp quyền có thể cấu hình.

 

Tạo một thông tin đăng nhập


Đi đến trang Cài đặt của bạn, kéo xuống đến phần Bảo mật Tài khoản và nhấp vào thẻ ‘Đăng nhập’.

12.png

 

Bạn sẽ thấy một mẫu cho phép tạo một thông tin đăng nhập có cấp quyền. Mỗi thông tin đăng nhập có tên và mật khẩu và bạn có thể quy định những cấp quyền sau đây:

  • Tài khoản phụ: Bạn có thể giới hạn truy cập thông tin đăng nhập cho chỉ một tài khoản phụ, hoặc cho phép nó truy cập toàn bộ tài khoản
  • Chỉ đọc: thông tin đăng nhập chỉ đọc không thể thực hiện các hành động trên trang (ví dụ: không thể giao dịch, rút, chuyển khoản) nhưng có thể xem và tải xuống những thứ như lịch sử giao dịch.
  • Có thể Rút tiền: quyết địnhthông tin đăng nhập này có được cho phép rút tiền trên blockchain hay không, tới OTC, hoặc chuyển khoản giữa các tài khoản phụ

 

13.png

Mẫu bên trên được điền các thông tin sẽ chỉ định thông tin đăng nhập, gọi là “chỉ giao dịch”, được phép thực hiện các hành động trên trang (nó không phải dạng chỉ đọc) nhưng không thể rút tiền.

Nó cũng hiển thị thông tin đăng nhập hiện có được gọi là “tài khoản subby chỉ đọc” cho phép truy cập chỉ đọc vào tài khoản phụ tên là “subby”.

 

Sử dụng một đăng nhập

Có hai cách để xác nhận một đăng nhập tuỳ chỉnh.

1) Bạn có thể truy cập URL bên cạnh thông tin đăng nhập mà bạn muốn sử dụng (có thể nhấp vào nút “Sao chép” kế bên nó) và mẫu đăng nhập ở URL đó sẽ được điền sẵn với một mã số tương ứng với đăng nhập đó:

 

14.png

 

2) Bạn có thể truy cập trực tiếp https://ftx.com/login và nhập vào email tài khoản của bạn (dùng cho thông tin đăng nhập chính của bạn) và tuỳ chỉnh tên đăng nhập (chẳng hạn như “tài khoản subby chỉ đọc”) và nhập mật khẩu của bạn.

 

15.png

 

Cấu hình 2FA

Khi các thông tin đăng nhập không phải là chỉ đọc được tạo ra thì 2FA của chúng được đặt làm thông tin đăng nhập chính. Bạn có thể thay 2FA của chúng bằng cách dùng phần Cài đặt Đăng nhập trên trang cài đặt khi đã đăng nhập vào. Các thông tin đăng nhập chỉ đọc không đòi hỏi 2FA.

Chỉ có thông tin đăng nhập chính có thể thay đổi cài đặt mật khẩu rút tiền, thay đổi xem liệu việc rút tiền có cần 2FA không, cài đặt lại mật khẩu đăng nhập chính và quản lý các thông tin đăng nhập khác. 

 

FTX OTC

Các thông tin đăng nhập tuỳ chỉnh tích hợp với FTX OTC. Chỉ những thông tin đăng nhập không có hạn chế tài khoản phụ mới được phép truy cập vào OTC. Những cài đặt này (chỉ đọc, được phép rút tiền) cũng áp dụng khi sử dụng FTX OTC.

Để sử dụng chúng cho OTC, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào FTX bằng cách dùng các phương pháp trên và sau đó có thể truy cập https://otc.ftx.com/. 

 

Xoá một thông tin đăng nhập

Nếu bạn muốn xoá một thông tin đăng nhập cấp quyền, bạn có thể nhấp vào biểu tượng thùng rác trên bảng Đăng nhập trên trang cài đặt của bạn.  Làm như vậy sẽ xoá truy cập đối với bất cứ ai hiện đang đăng nhập và sử dụng nó.

 

Trước
Tiếp theo
360042357351
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 2 thấy hữu ích