Các Tài khoản Phụ

duyệt đến

FTX có một hệ thống tài khoản phụ mạnh mẽ và rõ ràng, cho phép bạn tách biệt và quản lý các vị thế của mình.

 

Các Tài khoản Phụ Là gì?

Tài khoản phụ tách biệt khỏi tài khoản chính của bạn. Mỗi tài khoản phụ trên FTX có các số dư, margin và vị thế độc lập và có thể giao dịch độc lập. Các tài khoản phụ rất hữu ích trong việc cô lập các vị thế, margin hoặc quyền truy cập.

 

Quản lý các Tài khoản Phụ

Bạn có thể tạo, xoá và chỉnh sửa các tài khoản phụ tại ftx.com/subaccounts. Bạn cũng có thể chuyển tiền giữa các tài khoản phụ của mình ngay lập tức.

mceclip0.png

Lưu ý:

  • Nếu bạn thực hiện rút tiền từ  của mình sang bất kỳ tài khoản FTX nào khác - bao gồm một trong các tài khoản phụ khác của bạn - thì nó sẽ được xử lý ngay lập tức ngoài chuỗi (off-chain) và không có TXID/hash nào được tạo.
  • Các địa chỉ ví và các bản ghi nhớ (memo)/tag là duy nhất cho mỗi tài khoản phụ. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng địa chỉ ví và memo/tag chính xác khi gửi tiền vào ví của mình.

Truy cập API

Bạn có thể tạo các Key API trên trang profile cá nhân (ftx.com/profile > API) và làm rõ chúng áp dụng cho toàn bộ tài khoản của bạn hay chỉ cho tài khoản phụ đang hoạt động.

mceclip0.png

 

Đăng nhập Tuỳ chỉnh (Custom Login) vào Tài khoản Phụ:

Custom login cho phép bạn tạo một tổ hợp tên người dùng/mật khẩu có quyền truy cập vào tài khoản đầy đủ của bạn hoặc chỉ một tài khoản phụ cụ thể; bạn cũng có thể làm rõ cấp độ quyền mà nó có.

Để tạo một thông tin đăng nhập vào tài khoản phụ, truy cập ftx.com/profile và nhấp vào phần ‘Đăng nhập’ dưới ‘Bảo mật Tài khoản’.

Tại đây, bạn có thể tạo ‘Tên đăng nhập’ và ‘Mật khẩu’ làm thông tin đăng nhập vào tài khoản phụ. Bạn cũng có thể chọn tài khoản phụ nào mà thông tin đăng nhập này có quyền truy cập vào. Các tùy chọn trong hộp màu trắng là các cấp độ cấp quyền của tài khoản phụ:

  1. ‘Chỉ Đọc’: Bật tính năng này lên có nghĩa là người sử dụng thông tin đăng nhập vào tài khoản phụ này sẽ không thể thực thi bất kỳ thứ gì trên nền tảng và chỉ được cấp quyền đọc.

  2. ‘Có thể Rút Tiền’: Bật tính năng này lên có nghĩa là người sử dụng thông tin đăng nhập vào tài khoản phụ này sẽ có thể rút tiền từ tài khoản phụ.

mceclip1.png

Xin lưu ý: Nếu thông tin đăng nhập vào tài khoản phụ đã tạo KHÔNG phải là ‘chỉ đọc’ thì trong lần đầu tiên nó được sử dụng để đăng nhập, người sử dụng sẽ cần mã 2FA của tài khoản chính. Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ có khả năng thay đổi 2FA cho đăng nhập tài khoản phụ đó nhưng sẽ cần 2FA một lần nữa để thay đổi nó.

 

Chuyển đổi giữa các Tài khoản Phụ

Bạn có thể chuyển đổi tức thời giữa các tài khoản phụ. Cách nhanh nhất là sử dụng thanh (bar) trên tất cả các trang thị trường:

mceclip2.png

Sử dụng các nút trong ô được tô màu trắng, bạn có thể:

  1. Tạo các tài khoản phụ
  2. Chuyển số dư (giữa các tài khoản phụ)
  3. Sắp xếp lại các tài khoản phụ

Bạn có thể chuyển giữa các tài khoản phụ bằng cách sử dụng menu thả ở góc trên bên phải của màn hình.

 

Tiền:

Khi sử dụng tài khoản phụ, bạn chỉ có thể giao dịch với phần tiền đã được chuyển vào nó. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có thể giao dịch trên thị trường spot hoặc chuyển đổi bằng cách sử dụng tiền trong tài khoản phụ đó, và tài sản thế chấp bạn đăng vào sổ cho các giao dịch tương lai cũng bị giới hạn ở tài khoản phụ đó.

 

Thanh lý:

Tương tự, nếu bạn bị thanh lý trên một tài khoản phụ, bạn sẽ chỉ có thể mất bất kỳ tài sản thế chấp nào mà bạn đang lưu trữ trên tài khoản phụ đó. Yêu cầu margin cũng cụ thể cho mỗi tài khoản phụ; mọi giới hạn đòn bẩy với tài khoản mà bạn đã cài đặt tại https://ftx.com/profile sẽ chỉ áp dụng cho tài khoản phụ đó.

 

FTT:

Đối với khoản chiết khấu phí có được bằng cách nắm giữ FTT, chúng tôi lấy tổng FTT được giữ trên tất cả các tài khoản phụ. Đối với airdrop, chúng tôi cân nhắc tổng số tiền được giữ trong tài khoản phụ cụ thể đó.

 

Xem các Tài sản

Bạn có thể xem số dư cho tài khoản phụ trên trang ví của bạn. Bạn có thể xem các số dư kết hợp lại bằng cách nhấp vào Xem Tất cả Số dư Tài khoản.

mceclip3.png

Tương tự, bạn có thể xem các vị thế của tài khoản phụ hiện tại trên tab vị thế của mình hoặc thay đổi sang hiển thị tất cả các tài khoản phụ.

mceclip4.png

 

Di động

Để quản lý và chuyển đổi giữa các tài khoản phụ trên ứng dụng di động FTX Pro, hãy nhấp vào tab ‘Người dùng’ và điều hướng đến tiêu đề “Tài khoản Phụ”.

 

__________________________________________

 
 
Trước
Tiếp theo
360043498812
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích