Dữ liệu Lịch sử

duyệt đến

API

Bạn có thể lấy dữ liệu lịch sử của OHLC cho tất cả các thị trường trên FTX - bao gồm các hợp đồng tương lai, vĩnh cửu, giao ngay, và MOVE - bằng cách sử dụng API REST của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch lịch sử tại đây. Bạn có thể lấy giá lịch sử của chỉ số tại đây. Bạn có thể tìm thấy các phần tái cân bằng cho Token Đòn Bẩy tại đây.

Lưu ý rằng bạn sẽ phải làm rõ thời gian bắt đầu và kết thúc truy vấn của mình. Cũng xin lưu ý rằng có giới hạn về số lượng điểm dữ liệu mà chúng tôi trả về cho mỗi truy vấn; nếu bạn cần thêm, vui lòng phân trang.

 

Trang web

Bạn có thể sử dụng đồ thị TradingView trên tất cả các trang giao dịch để xem dữ liệu lịch sử.

Bạn có thể tìm thấy giá hết hạn của các hợp đồng tương lai và MOVE tại đây.

Bạn có thể tìm thấy lịch sử thanh toán định kỳ phí nắm giữ lệnh (funding rate) tại đây.

Bạn có thể yêu cầu bức tranh từng thời điểm trong lịch sử của tài khoản của bạn tại đây.

 

Quant Zone

FTX Quant Zone có thể truy cập nhiều loại dữ liệu lịch sử khác nhau. Ví dụ: bạn có thể lấy giá lịch sử bằng cách sử dụng hàm price([product], [minutes back]). Xem menu thả xuống ở đây để biết thêm nhiều hàm khác nữa.

 

Các nguồn khác

Hợp đồng MOVE là hợp đồng tương lai mà hết hạn với số tiền mà BTC di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể tìm thấy đồ thị lịch sử của các hợp đồng MOVE tại đây.

Bạn cũng có thể tìm thấy các đồ thị FTX trên Trading View và Cryptowatch, cùng với nhiều tích hợp bên thứ ba của chúng tôi.

Trước
Tiếp theo
360045023032
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích