Giải thích về giao dịch ký quỹ giao ngay (Spot Margin)

duyệt đến

Tổng quan

Với giao dịch ký quỹ giao ngay, người dùng có thể giao dịch bằng đòn bẩy và bán khống trên thị trường giao ngay bằng cách vay từ những người dùng khác (người cho vay) trên FTX, những người đang tìm cách kiếm lợi nhuận từ tài sản của họ.

Tỷ giá được xác định bởi người cho vay trên nền tảng và được trả hàng giờ. Người cho vay có khả năng lấy lại khoản vay của họ bất kỳ lúc nào và nhận được tiền của họ sau một giờ.

Tương tự như hợp đồng tương lai, các vị thế ký quỹ giao ngay phải tuân theo các yêu cầu về tài sản thế chấp và quy tắc thanh lý.

Để xem lãi suất cho vay hiện tại và lịch sử, hãy truy cập https://ftx.com/spot-margin/lending.

 

Làm cách nào để bạn kích hoạt giao dịch ký quỹ giao ngay?

Để kích hoạt ký quỹ giao ngay, hãy truy cập trang Hồ sơ của bạn, nhấp vào phần Ký quỹ (Margin) và chọn “Bật giao dịch ký quỹ giao ngay” - “Enable Spot Margin Trading”. Nếu bạn bật ký quỹ giao ngay, thì tài khoản của bạn sẽ cố gắng vay bất kỳ tài sản giao ngay nào mà nó đang thiếu.

Hãy nhớ rằng với việc kích hoạt ký quỹ giao ngay, thay vì bán tài sản thế chấp không phải là USD của bạn bất cứ khi nào số dư USD của bạn giảm xuống dưới ngưỡng nhất định, tài khoản của bạn sẽ tự động vay số dư USD âm thông qua thị trường ký quỹ giao ngay và thanh toán tỷ lệ vay USD hiện hành. Thêm chi tiết về điều này ở đây.

 

Những tài sản nào khả dụng để vay/cho vay?

Bạn có thể tìm thấy danh sách hiện tại trên các trang vaycho vay, cũng như thông qua API. Hầu hết nhưng không phải tất cả các tài sản giao ngay có sẵn để gửi và rút tiền trên FTX đều có thể được vay.

 

Vay

 

Cách FTX tự động hóa việc vay nợ

Có một số cách khác nhau để thực hiện giao dịch ký quỹ và vay/cho vay. FTX tự động nhất trong ngành, mặc dù người dùng vẫn có toàn quyền kiểm soát việc vay và cho vay của họ. Thay vì thực hiện các yêu cầu rời rạc để yêu cầu khoản vay, nhận chúng, chuyển tiền, mở/đóng vị thế, v.v., toàn bộ quy trình được tóm tắt thành số dư ròng.

Miễn là bạn có đủ tiền ký quỹ, bạn có thể vay token giao ngay đơn giản bằng cách chi tiêu vượt quá số dư tài khoản của bạn.

Vì vậy, giả sử rằng bạn có 50.000 đô la (USD) trong tài khoản của mình và không có gì khác. Nếu bạn đã bán 1 BTC với giá 20.000 đô la trong sổ lệnh BTC/USD giao ngay, tổng số dư của bạn khi đó sẽ là: +70.000 USD; -1 BTC. Bạn không có BTC và vì vậy bạn phải mượn nó để bán nó. FTX thực hiện điều này tự động khi bạn bán, thay mặt bạn gửi lệnh đến sổ tài trợ để vay 1 BTC.

Bạn thậm chí có thể làm điều này với việc rút tiền! Nếu tài khoản của bạn có 3 BTC và không có gì khác, bạn có thể yêu cầu rút 1 ETH (mặc dù không có bất kỳ ETH nào!). FTX sẽ tự động yêu cầu bạn vay 1 ETH và sau đó bạn có thể rút số ETH đó. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn không thể mượn để rút với số lượng lớn hơn số tiền hiện có và không được sử dụng trong sổ cho vay!

Vì vậy, không cần quản lý tài sản thế chấp so với vị thế ký quỹ so với token có thể rút được so với giao dịch ký quỹ so với giao dịch giao ngay. Các lệnh tương tự (mua/bán/gửi/rút) hoạt động bình thường và được phép miễn là tài khoản của bạn có đủ tổng tài sản thế chấp để hỗ trợ các khoản vay cần thiết.

Giao dịch ký quỹ giao ngay (Spot Margin)

Các vị thế ký quỹ giao ngay của bạn được giao dịch cùng lẫn (cross-margin) với các vị thế tương lai của bạn; không có yêu cầu ký quỹ giao ngay riêng biệt mà bạn phải theo dõi.

Nói chung, cách thức hoạt động của ký quỹ tương lai là mỗi hợp đồng có yêu cầu ký quỹ (tỷ lệ ký quỹ ban đầu để mở một vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì để tránh thanh lý) và bạn cần tổng giá trị ký quỹ đáp ứng các ngưỡng đó.

Ký quỹ giao ngay cũng tương tự. Kích thước vị thế của một vị thế ký quỹ giao ngay là kích thước danh nghĩa của bất kỳ số dư short (âm) nào mà bạn có. Vì vậy, chẳng hạn nếu bạn có + 65.000 đô la; -2 BTC; và BTC đang giao dịch ở mức 20.000 đô la, khi đó kích thước của vị thế ký quỹ giao ngay của bạn là 40.000 đô la (2 BTC * 20.000 đô la cho mỗi BTC). Điều này được xử lý giống như khi bạn có một vị thế hợp đồng tương lai $40.000 và yêu cầu ký quỹ ban đầu tăng và duy trì ký quỹ để tránh bị thanh lý.

 

Công thức

Từ

Công thức

Đòn bẩy tài khoản tối đa

Đòn bẩy tài khoản tối đa khả dụng cho các vị thế ký quỹ giao ngay là 10 lần.

IMF cơ sở của ký quỹ giao ngay

Nếu vay USD: 

= 1 / Đòn bẩy tài khoản tối đa

Nếu vay tài sản không phải USD (ví dụ: BTC)

 = max (1 / Đòn bẩy tài khoản tối đa, 1.1 / Tổng trọng số - 1)

Spot Margin IMF


Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu cần thiết để mở một vị thế ký quỹ giao ngay, áp dụng cho các vị thế với mọi kích thước. 

= max( IMF cơ sở của ký quỹ giao ngay, Yếu tố IMF * sqrt [kích thước vị thế bằng token] ) * Trọng số IMF

Spot Margin MMF


Phân số ký quỹ mà tài khoản của chúng ta sẽ bắt đầu bị thanh lý

Nếu vay USD: 

= 3%

Nếu vay tài sản không phải USD (ví dụ: BTC)

 = max ( 1.03 / Tổng trọng số - 1, 0.6 * Yếu tố IMF * sqrt [kích thước vị thế bằng token] )

Giá trị tài sản thế chấp giao ngayNếu số lượng mã thông báo là dương

Số lượng token * Giá khớp token * min(trọng số tài sản thế chấp, 1.1 / (1 + Yếu tố IMF * sqrt(số lượng token)))

Nếu số lượng mã thông báo là âm

Số lượng token * Giá khớp token

Lãi suất vay

Phí ròng cho tài sản vay, áp dụng cho quy mô khoản vay.

(lãi suất cho vay hàng giờ) * ( 1 + 500 * phí người vay)

Tổng trọng số

Xem các giá trị tại đây.

Tài sản thế chấp đã sử dụng

Danh nghĩa vị thế * IMF spot margin

Số tiền tối đa bạn có thể vay

Số USD tối đa bạn có thể vay để mua các tài sản khác

(tài sản thế chấp * [ 1 + 1/đòn bẩy tối đa] ) / ( [1 + 1 /đòn bẩy tối đa] - tổng trọng số tài sản vay) 

Số token tối đa bạn có thể vay để đem bán

Tài sản thế chấp / Spot Margin IMF / Giá khớp

Số tiền vay tối đa bạn có thể rút

Tài sản thế chấp / 1 + Spot Margin IMF

Ví dụ

Giả sử:

 • Bạn có 10.000 đô la tài sản thế chấp và không có gì khác
 • Đòn bẩy tài khoản tối đa của tài khoản của bạn được đặt thành 10 lần
 • Phí taker của bạn là 0,05%

Trong toàn bộ phần này, chúng ta sẽ mở và sử dụng các vị thế sau:

 

ETH/USD

LTC/USD

Hướng

Buy

Sell

Kích thước

10

100

Giá

$2,000

$50

Tổng Danh nghĩa vị thế

$20,000

$5,000

Tổng trọng số

0.95

0.95

Yếu tố IMF

0.0004

0.0004

Trọng số IMF

0.0004

0.0004

 

Tính toán tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IMF)

Hãy bắt đầu với lệnh long (mua) ETH/USD. Vì số lượng ETH theo danh nghĩa USD mà bạn đang cố mua (20.000 đô la) lớn hơn số tài sản thế chấp bằng USD mà bạn có (10.000 đô la), vị trí ký quỹ giao ngay của bạn sẽ vay 10.000 USD.

Vì bạn sẽ vay USD, phần ký quỹ ban đầu cần thiết để mở vị thế của bạn sẽ chỉ đơn giản là 1 chia cho đòn bẩy tối đa của tài khoản của bạn:

= 1 / 10

= 10%

 

Mặt khác, để short (bán) LTC / USD, bạn thực sự sẽ vay LTC để bán nó. Do đó, công thức IMF cơ bản cho vị thế ký quỹ giao ngay này sẽ là

= max ( 1 / đòn bẩy tài khoản tối đa, 1.1 / Tổng trọng số - 1 )

= max (0.1, 1.1 / 0.95 - 1)

= 15.79%

 

Bây giờ, để tính toán IMF ký quỹ giao ngay thực tế cho việc short LTC/USD của bạn, chúng ta sử dụng công thức sau:

= max( IMF cơ sở Spot Margin, Yếu tố IMF * sqrt [kích thước vị thế bằng token] ) * Trọng số IMF 

= max (15.79%, 0.0004 * sqrt [100] ) * 1

= max (15.79%, 0.4%)

= 15.79%

 

Tính toán tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMF)

Đối với lệnh long (mua) ETH/USD, vì bạn đang vay USD, MMF ký quỹ giao ngay của bạn sẽ chỉ đơn giản là 3%. 

Đối với short (bán khống) LTC/USD:

= max ( 1.03 / Tổng trọng số - 1, 0.6 * Yếu tố IMF * sqrt [kích thước vị thế bằng token] )

= max (1.03 / 0.95 - 1, 0.6 * 0.0004 * sqrt [100] )

= max (0.842, 0.0024)

= 8.42%

 

Hãy nhớ rằng quản lý rủi ro trên FTX được thực hiện ở cấp tài khoản, không phải ở cấp vị thế. Chúng tôi xem xét MMF trung bình có trọng số trên tất cả các vị thế ký quỹ giao ngay và hợp đồng tương lai của bạn để xác định MMF tài khoản của bạn, điều này sẽ quy định mức tỷ lệ ký quỹ mà tài khoản của bạn sẽ được thanh lý. Để biết thêm chi tiết về điều này, hãy truy cập Câu hỏi thường gặp về ký quỹ tài khoản của chúng tôi. 

 

Tính lãi suất vay

Lãi suất đi vay bị ảnh hưởng bởi lãi suất cho vay, được xác định bởi người cho vay mà bạn đang vay và phí taker của bạn. Hãy tính toán nó cho từng vị thế trong số hai vị thế ký quỹ giao ngay của bạn. 

 

ETH/USD Long

Giả định lãi suất cho vay USD hiện nay là 2% / năm. Công thức Lãi suất Vay sử dụng lãi suất theo giờ, do đó, để chuyển đổi lãi suất hàng năm thành hàng giờ, chúng ta chỉ cần thực hiện như sau:

= 0.02 / 365 / 24

= 0.000228%

 

Biết rằng phí taker của bạn là 0,05%, hãy tính lãi suất vay của bạn cho USD:

= (lãi suất cho vay hàng giờ) * (1 + 500 * phí taker của người vay) 

= 0.000228% * (1 + 500 * 0.04%)

= 0.000285%

 

Tiền lãi được trả hàng giờ bằng loại tiền bạn đang vay. Trong trường hợp này, giả sử tỷ giá USD ở mức 2% và phí người rút tiền của bạn không thay đổi, bạn sẽ phải trả 0,0285 đô la mỗi giờ để duy trì khoản vay 10.000 đô la của mình.

 

LTC/USD short

Trong trường hợp này, bạn đang vay LTC. Giả sử lãi suất hàng năm của nó là 1%, được chuyển đổi sang hàng giờ bằng 0,000114%.

Giống như trên:

= 0.000114% * (1 + 500 * 0.05%)

= 0.000143%

 

Lưu ý về phí

Lãi suất đi vay được hiển thị trên trang cho vay ký quỹ là lãi suất thực tế bạn sẽ trả cho giờ đó (tức là phí taker của bạn đã được kết hợp).

Ngoài ra, nếu tiền được vay và rút khỏi tài khoản, lãi suất vay dự kiến cho giờ tiếp theo sẽ được áp dụng cho số tiền đã rút

 

Tổng quan về tài sản thế chấp

Bây giờ hai vị thế đã mở, hãy xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến tài sản thế chấp của tài khoản của bạn. Các khoản vay của bạn được coi là số dư giao ngay âm, điều này làm giảm giá trị tài sản thế chấp của tài khoản và cũng cần có thêm tài sản thế chấp.

 

Số dư giao ngay âm làm giảm giá trị tài sản thế chấp của tài khoản của bạn như thế nào

Với lệnh mua ký quỹ giao ngay ETH/USD, bạn đã vay $10.000 USD để mua 10 ETH. Điều này có nghĩa là, giống như giao dịch giao ngay bình thường, 10 ETH sẽ hiển thị dưới dạng số dư dương trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, vì bạn đã sử dụng ký quỹ để vay $10.000 USD, $10.000 sẽ hiển thị là - $10.000 trong số dư tài khoản của bạn.

Tương tự, với lệnh bán khống LTC/USD, bạn đã vay 100 LTC (sẽ hiển thị dưới dạng -100 LTC trong số dư của bạn) và bán nó với giá $5.000 USD (số tiền này sẽ được thêm vào số dư của bạn).

 

Bây giờ, bằng cách sử dụng công thức bên dưới, hãy xem tổng tài sản thế chấp của bạn trông như thế nào:

Nếu số lượng token dương

Số lượng token * Giá khớp token * min (1.1 / [Trọng số IMF * {1.1 / Tổng trọng số - 1} + 1] , 1.1 / [Yếu tố IMF Spot Margin * sqrt{size} * Trọng số IMF + 1] )

Nếu số lượng token âm

Số lượng token * Giá khớp token 

 

Tổng quan về tài sản thế chấp hiện tại

Tài sản

Kích thước

Giá khớp

Tổng trọng số

Yếu tố IMF

Tổng tài sản thế chấp

USD

-5,000

$1

1

-

-$5,000

ETH

10

$2,000

0.95

0.0004

$19,000

LTC

-100

$50

0.95

0.002

-$5,000

Tổng tài sản thế chấp

-

-

-

-

$9,000

 

Tính toán lượng tài sản thế chấp đang được sử dụng bởi các vị thế ký quỹ giao ngay của bạn

Các giao dịch phái sinh và các vị thế ký quỹ giao ngay yêu cầu tài sản thế chấp. Để biết mỗi vị thế của bạn đang sử dụng bao nhiêu tài sản thế chấp, hãy sử dụng công thức này:

= Danh nghĩa vị thế * spot margin IMF

Đối với vị thế long ETH/USD của bạn:

= $10,000 * 10%

= $1,000

Điều đó có nghĩa là 1.000 đô la tài sản thế chấp của bạn hiện đang được sử dụng cho vị thế ETH/USD của bạn, số tiền này sẽ được khấu trừ từ tổng tài khoản thế chấp của bạn để xác định tài sản thế chấp khả dụng của bạn.

Làm tương tự đối với vị thế bán LTC/USD:

= $5,000 * 15.79%

= $789

 

Thị trường

Kích thước vị thế

Giá khớp

Danh nghĩa vị thế

IMF %

MMF

Tài sản thế chấp sử dụng

ETH/USD

10

$2,000

$20,000

10%

3.00%

$2,000

LTC/USD

100

$50

$5,000

16%

8.42%

$789

Tổng (sum)

-

-

$25,000

-

-

$2,789

 

Tổng tài sản thế chấp

$9,000

Tài sản thế chấp sử dụng

$2,789

Tài sản thế chấp khả dụng

$6,211

 

Cổ phiếu

Đi vay và cho vay cổ phiếu hoạt động giống với mọi thứ khác, ngoại trừ việc chúng đều có IMF là 20%. Đòn bẩy tối đa bạn có thể đạt được nếu chỉ vay cổ phiếu là 5 lần.

 

Cách xác định lãi suất

Mỗi giờ, người cho vay được trả tiền và người đi vay bị tính phí. Mức phí được xác định như sau:

 1. Tất cả những người cho vay chỉ định mức lãi cho vay tối thiểu mà họ phải nhận được trong giờ đó.
 2. Vào đầu giờ, chúng tôi tính toán tổng nhu cầu vay cho mỗi đồng giữa tất cả người dùng.
 3. Chúng tôi có một cuộc đấu giá: chúng tôi sắp xếp các đề nghị cho vay theo tỷ lệ tối thiểu và lấy nhóm rẻ nhất đáp ứng nhu cầu vay. Tỷ lệ đi vay được đặt thành tỷ lệ đi vay tối thiểu của khoản vay cận biên (đắt nhất) được yêu cầu.
  • Alice: muốn vay 2 BTC
  • Bob: muốn vay 3 BTC
  • Charlie: cho vay 1 BTC, tối thiểu 0,01%
  • Denise: cho vay 10 BTC, tối thiểu 0,03%
  • Tổng nhu cầu vay là 5 BTC.
  • Số tiền này mượn BTC của Charlie và 4 BTC của Denise
  • Khoản vay cận biên là 4 BTC của Denise được cho vay với mức tối thiểu 0,03%
  • Vì vậy, tất cả 5 BTC khoản vay - bao gồm cả khoản vay chống lại Charlie - sử dụng lãi suất 0,03%

Vì vậy, điều này có nghĩa như sau:

 1. Tất cả các khoản lãi vay chỉ kéo dài trong một giờ; mỗi giờ, chúng được xác định lại.
 2. Mọi người vay đều trả cùng một tỷ lệ cho một giờ/đồng; và mọi người cho vay trên thực tế cho vay token của họ sẽ nhận được cùng một mức lãi suất cho một giờ/đồng.
 3. Khi bạn mở một khoản vay giữa giờ, bạn sẽ phải trả cho lãi suất của giờ đó vào cuối phiên đấu giá.
 4. Lưu ý rằng bạn sẽ bị tính lãi đối với các khoản vay của mình cho dù chúng được giữ trên FTX, đã rút, đang chờ rút, đã bán hay bất cứ hình thức gì khác.

 

Cho vay

Để cho vay một tài sản, bạn chỉ định số lượng bạn muốn cho vay và lãi suất tối thiểu mà bạn yêu cầu. Nếu khoản cho vay này được vay (ví dụ lãi suất của bạn thấp hơn lãi suất biên), bạn sẽ nhận được lãi suất biên hàng giờ. Theo mặc định, các thông số được chỉ định của bạn (số tiền cố gắng cho vay, lãi suất tối thiểu) sẽ tồn tại hàng giờ.

Người cho vay không chịu rủi ro đối tác: FTX đảm bảo thanh toán lãi suất trong thời gian bao lâu thì khoản tiền của bạn được vay, ngay cả khi người đi vay được thanh lý. Ngoài ra, FTX không tính phí cho người cho vay. Lãi suất do người đi vay trả cho người cho vay đầy đủ.

Tài sản mà bạn đang cho vay được khóa chặt chẽ và không thể rút/bán/sử dụng làm tài sản thế chấp/ký quỹ/v.v. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ duy trì để ngăn chặn việc thanh lý.

Nếu bạn chọn ngừng cho vay tiền của mình và chúng thực sự đang được vay, bạn sẽ ngừng thu lãi cho chúng vào cuối giờ và chúng sẽ được mở khóa sau 1 giờ. Nếu bạn đề nghị cho vay tiền của mình nhưng chúng không thực sự được vay (vì không có đủ nhu cầu ở mức lãi suất tối thiểu của bạn), bạn có thể tự do sử dụng tiền và ngừng cho vay bất cứ lúc nào.

Bạn có thể quản lý các khoản vay của mình tại ftx.com/spot-margin/lending.

Rủi ro

Công cụ rủi ro của FTX sẽ cố gắng thanh lý bất kỳ người dùng nào trước khi họ có thể nhận được số dư tài khoản ròng âm; sử dụng ký quỹ giao ngay sẽ khiến bạn phải đối mặt với rủi ro thanh lý. Nói chung, FTX và quỹ hỗ trợ của nó sẽ cố gắng bảo vệ những người dùng khác trước nguy cơ phá sản của các tài khoản khác.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang thanh lý của chúng tôi.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

 • FTX Token (FTT) không khả dụng ở Hoa Kỳ hoặc các khu vực pháp lý bị cấm khác. Nếu bạn đang ở, thành lập, hoặc là cư dân của Hoa Kỳ, bạn không được phép giao dịch bằng FTT.
 • Giao dịch trên FTX không khả dụng ở Hoa Kỳ hoặc các khu vực pháp lý bị cấm khác. Nếu bạn ở, được thành lập hoặc được thành lập tại, hoặc là cư dân của Hoa Kỳ, bạn không được phép giao dịch trên FTX.
 • FTX có quyền đưa ra lý giải cuối cùng về các quy tắc và điều kiện của mình đối với những điều này và tất cả các hợp đồng.
 • FTX có quyền cuối cùng trong việc sửa đổi các điều khoản của quy tắc và điều kiện của mình đối với những điều này và tất cả các hợp đồng.
 • Phần lớn nội dung của bài viết này là ước tính và bỏ qua chi tiết, ví dụ: phí.
 • Khi có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
 • Bài đăng này phác thảo những điều cơ bản của hệ thống ký quỹ giao ngay FTX. Nó không phải là tài nguyên liên quan duy nhất và có thể bị ghi đè bởi các nguồn khác. Các bên đủ điều kiện có thể được yêu cầu ký các tài liệu khác trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hợp đồng ký quỹ và hạn mức tín dụng của khách hàng tổ chức FTX.
 • Có các yếu tố rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ, chủ yếu là rủi ro thanh lý. Vui lòng quyết định xem giao dịch ký quỹ có phù hợp với bạn hay không.

Với các điều khoản dịch vụ đã làm rõ, hành vi thao túng không được dung thứ trên FTX. Bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản theo quyết định riêng của FTX.

Trước
Tiếp theo
360053007671
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích