Gửi JOE để nhận được một phần trong tổng số JOE trị giá $100,000!

duyệt đến

mceclip0.png

 

Thời gian dự thưởng: từ 9:00 tối ngày 17/12/2021 đến 9:00 tối ngày 24/12/2021 (giờ Việt Nam)

 

Gửi JOE để nhận được một phần trong tổng số JOE trị giá $100,000!

Tất cả các chủ tài khoản đã được xác minh danh tính cấp độ 2 (KYC 2) khi gửi ròng (net deposit) JOE vào sàn FTX sẽ nhận được một phần trong tổng số token JOE trị giá $100,000! Gửi càng nhiều sẽ nhận được càng nhiều token!

 

Giải thưởng:

 • Giải thưởng mỗi tài khoản nhận được sẽ được tính dựa trên số lượng JOE gửi ròng (net deposit) của tài khoản trong “Thời gian dự thưởng”.
 • Giải thưởng của mỗi tài khoản = ( Số lượng JOE gửi ròng (net deposit) của tài khoản trong “Thời gian dự thưởng” / Tổng số lượng JOE gửi ròng trong “Thời gian dự thưởng” ) x $100,000.
 • Mỗi tài khoản được nhận tối đa $1,000 bằng token JOE.
 • Ví dụ về cách tính thưởng:
  • Tổng số lượng JOE gửi ròng (net deposit) trong “Thời gian dự Thưởng” là 2,000 JOE.
  • Chủ tài khoản A đã gửi ròng 1,000 JOE và 1,000 chủ tài khoản còn lại mỗi người gửi 1 JOE.
  • Giải thưởng của chủ tài khoản A = tối thiểu của $1,000 và (1000/ (1000 + 1 x 1000)) x $100,000 = $1,000
  • Mỗi chủ tài khoản còn lại sẽ nhận được giải thưởng = tối thiểu của $1,000 và (1/(1 x 1000)) x ($100,000 - $1,000) = $99


Ghi chú:

 • Sự kiện này chỉ áp dụng cho các chủ tài khoản trên FTX.COM và FTX Pro App, và không áp dụng cho các tài khoản trên FTX App hay FTX US.
 • Tổng số JOE gửi ròng (net deposit) = tổng số JOE được gửi trong “Thời gian dự Thưởng” trừ đi tổng số JOE được rút “Thời gian dự Thưởng”
 • FTX sẽ sử dụng giá của cặp giao dịch JOE/USD tại thời điểm trao giải làm tỷ giá trao đổi để phân bố giải thưởng.
 • Sự kiện này chỉ tính số lượng gửi ròng (net deposit) vào Ví FTX. Các chủ tài khoản gửi vào Ví OTC thì xin vui lòng chuyển vào Ví FTX.


Về Trader Joe

Trader Joe là một nền tảng giao dịch một trạm phi tập trung có nguồn gốc từ blockchain Avalanche. Trader Joe thiết lập nhanh chóng, an toàn và hướng đến phục vụ cộng đồng DeFi. Mục tiêu đơn giản là nhằm xây dựng một nền tảng DeFi hoàn toàn mới, mang lại một trải nghiệm toàn diện, dễ tiếp cận và sáng tạo độc nhất. Một trung tâm cho các dịch vụ DeFi sơ khai, tất cả dưới một mái nhà. 

 

Điều khoản và điều kiện:

 • Toàn bộ giải thưởng sẽ được phân bổ vào tài khoản FTX trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.
 • FTX bảo lưu quyền loại bỏ các giao dịch được coi là giao dịch rửa tiền hoặc các tài khoản được đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, cũng như các giao dịch mang dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • FTX có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc thay đổi hay hủy bỏ sự kiện này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Trước
Tiếp theo
4412892751764
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích