Cách tìm FTX UID (Định danh Duy nhất, Unique Identifier) của chúng tôi

duyệt đến

Người dùng có thể tìm thấy FTX UID bằng cách đăng nhập vào tài khoản FTX của mình và điều hướng đến“Cài đặt”. Trong phần “Cài đặt”, truy cập phần “Hồ sơ”, và bạn sẽ thấy “Affiliate Link” của mình. FTX UID của bạn sẽ là hậu tố ở cuối Afiliate Link của bạn, mà theo mặc định sẽ là tập hợp các số ngẫu nhiên.

Ngoài ra, người dùng có thể trực tiếp điều hướng đến phần “Referrals” (Giới thiệu), nơi họ sẽ thấy các “Referral Link” (cũng giống với Affiliate Link của bạn) và hậu tố đi kèm ở cuối liên kết. Hậu tố ở cuối “Referral Link” sẽ là FTX UID của bạn. 

 

Hai cách để tìm FTX UID của mình

 

1. Cài đặt > Hồ sơ > Affiliate Link

dsafa.png

 

2. Giới thiệu > Referral Links 

fdsas.png

Trước
Tiếp theo
4413187557012
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích