Nạp MATIC và YGG để Trúng Ticket IndiGG IEO

duyệt đến

VI__Twitter-Upcoming_listing_10.png

ĐỢT INDIGG Sale NÀY VÀ $INDI HIỆN ĐANG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP Ở HOA KỲ HOẶC CHO BẤT KỲ CÔNG DÂN HOA KỲ NÀO. NẾU BẠN Ở, THÀNH LẬP CÔNG TY HOẶC THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC KHÁC Ở HOA KỲ, HOẶC LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THAM GIA VÀO INDIGG Sale HOẶC MUA BẤT CỨ TOKEN INDI NÀO.

 

Thời gian chương trình: 23-02-2022 20:00 - 07-03-2022 20:00 giờ Việt Nam

 

FTX sắp cho ra mắt IndiGG Sale, Sub-DAO Ấn Độ của YGG (Yield Guild Games) được hợp tác xây dựng cùng với Polygon Studios, vào 20:00 giờ Việt Nam ngày ngày 8 tháng 3. Đợt bán token IndiGG sẽ được thực hiện dưới hình thức quay xổ số, trong đó tổng số 800 IEO ticket sẽ được phát cho những người dùng FTX đáp ứng được yêu cầu nạp ròng MATIC hoặc YGG. 

 

2 bước đơn giản để đủ điều kiện tham gia các giải thưởng này: 

  • Những người dùng hoàn thành xác minh danh tính cấp độ 2 tại FTX đều đủ điều kiện tham gia vào chiến dịch này
  • *Nạp ròng 1000 MATIC hoặc 500 YGG trong khoảng thời gian khuyến mại 

* Nạp ròng MATIC = tổng số nạp MATIC của người dùng trong “Giai đoạn Khuyến mại” - tổng số MATIC rút ra của người dùng trong “Giai đoạn Khuyến mại”.

* Nạp ròng YGG = tổng số nạp YGG của người dùng trong “Giai đoạn Khuyến mại” - tổng số YGG rút ra của người dùng trong “Giai đoạn Khuyến mại”.

 

Phần thưởng: 

500 người dùng FTX đủ điều kiện (hoàn thành xác minh danh tính cấp độ 2 và nạp ròng 1000 MATIC) sẽ được rút thăm ngẫu nhiên để trúng 1 IndiGG IEO ticket.
300 người dùng FTX đủ điều kiện (hoàn thành xác minh danh tính cấp độ 2 và nạp ròng 500 YGG) sẽ được rút thăm ngẫu nhiên để trúng 1 IndiGG IEO ticket. 

 

Xin Lưu ý:

  • IndiGG IEO ticket giúp bạn được tham gia vào đợt IndiGG Sale nhưng không đảm bảo bạn có quyền nhận được allocation của token INDI.
  • Hãy xem lại kỹ các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt các điều khoản liên quan đến hoạt động giao dịch và gửi KYC.

 

Điều kiện

  • Tất cả người tham gia đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ của FTX.
  • Bất cứ người tham gia nào bị phát hiện vi phạm các Điều khoản Dịch vụ của FTX sẽ bị loại.
  • FTX bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện của đợt Sale này mà không cần thông báo trước.
  • Nhiều lượt tham gia từ cùng một người dùng là điều bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến việc người đó bị loại.
  • Cư dân Hoa Kỳ hoặc cư dân của bất kỳ khu vực tài phán bị hạn chế nào của FTX đều bị nghiêm cấm.
  • Nghiêm cấm bán lại INDI đã mua cho cư dân Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực tài phán bị hạn chế nào.

ĐỢT Sale INDIGG VÀ TOKEN $INDI KHÔNG ĐƯỢC VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP Ở HOA KỲ HOẶC CHO BẤT KỲ NGƯỜI HOA KỲ NÀO (NHƯ XÁC ĐỊNH TRONG REGULATION S ĐƯỢC BAN HÀNH THEO ĐẠO LUẬT CHỨNG KHOÁN HOA KỲ 1993, BẢN SỬA ĐỔI).

Trước
Tiếp theo
4416611061524
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích