FTX sẽ hỗ trợ airdrop LUNA mới và tạm ngưng các thị trường LUNA và UST

duyệt đến

Announcement.jpeg

 

  • Các thị trường LUNA và UST sẽ tạm dừng vào ngày 26/5/2022 lúc 7 giờ tối Việt Nam (12pm giờ UTC).
    • Việc nạp và rút LUNA và UST sẽ bị tạm ngừng
    • Các lệnh giao dịch LUNA/USD, LUNA/USDT, UST/USD, UST/USDT và UST-PERP sẽ bị hủy
    • Các vị thế vay và cho vay LUNA và UST sẽ tự động đóng lúc chỉ số index ở 1 giờ TWAP, cũng như việc vay và cho vay LUNA và UST sẽ không còn được hỗ trợ nữa
    • Các vị thế UST-PERP sẽ hết hạn trong 1 giờ TWAP của chỉ số UST index

 

Airdrop LUNA mới:

Người dùng có số dư UST và LUNA trên FTX trong thời gian chốt sổ sẽ có điều kiện để được nhận airdrop LUNA mới, tùy thuộc vào các điều chỉnh nhất định. Thông tin chi tiết về thời gian, cách thực hiện và số lượng sẽ được công bố riêng biệt sau.

 

Lưu ý: việc giao dịch tài sản kỹ thuật số mang rủi ro cao do sự biến động giá lớn. Vui lòng tìm hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trước khi tiến hành giao dịch.

 

Bạn có trách nhiệm tìm hiểu hệ quả của việc chuyển LUNA và UST cũng như airdrop LUNA mới. FTX không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ của bạn.

Trước
Tiếp theo
6534496348564
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích