Thay đổi mã ticker và airdrop LUNA mới

duyệt đến

Announcement.jpeg

 

 

FTX sẽ hỗ trợ airdrop LUNA mới. Mạng Terra sẽ được đổi tên thành mạng Terra Classic. Số lượng LUNA mới mà bạn đủ điều kiện nhận sẽ được xác định bởi các loại mã thông báo bạn nắm giữ trên mạng Terra Classic, khoảng thời gian mà bạn nắm giữ các mã thông báo này (dựa trên snapshot trước Tấn công và sau Tấn công), và số lượng mã thông báo được nắm giữ.

 

Có hai loại airdrop được xác định trong Terra 2.0 — LUNA Airdrop, và FTX sẽ có chính sách khác nhau cho chúng.

 

Quy ước đổi mã ticker:

FTX sẽ thực hiện thay đổi mã sau:

 • LUNA (Terra Classic) ticker cũ = LUNC
 • TerraUST (Terra Classic) ticker cũ = USTC
 • LUNA (Terra 2.0) ticker mới = LUNA2

 

Airdrop cho snapshot “Trước vụ tấn công”:

 • Snapshot “trước vụ tấn công” được chụp tại block Terra Classic 7544910 - ngày 7 tháng 5 năm 2022 14:59:37 (giờ UTC) - 21:59:37 giờ VN.
 • Theo kế hoạch airdrop, 35% tổng số LUNA mới (LUNA 2) sẽ được airdrop cho những người nắm giữ LUNA (LUNA) cũ trước vụ tấn công. Token sẽ được trao cho chủ tài khoản theo lịch trình vesting Terra 2.0:

  • Đối với tài khoản có <10k LUNA cũ (LUNC): 30% được mở khóa lúc ban đầu; 70% được trả dần trong 2 năm với cliff 6 tháng (Đợi 6 tháng sau mở khoá ban đầu để nhận)
  • Đối với tài khoản có 10k ≤ LUNA cũ (LUNC) < 1 triệu LUNA cũ (LUNC): cliff 1 năm, trả dần trong 2 năm sau đó
  • Đối với tài khoản có ≥ 1 triệu LUNA cũ (LUNC): cliff 1 năm, trả dần trong 4 năm sau đó
 • FTX đã cung cấp một chương trình vay và cho vay spot cho LUNA cũ (LUNC) tại thời điểm snapshot. Do cơ chế vay và cho vay của người dùng, số lượng LUNA mới (LUNA2) mà mỗi người dùng được hưởng có thể không tỷ lệ thuận với số lượng LUNA cũ (LUNC) mà người dùng nắm giữ tại thời điểm snapshot . FTX sẽ thực hiện các điều chỉnh theo tỷ lệ để tính đến những khác biệt đó theo quyết định của mình.

 

Airdrop cho snapshot “Sau cuộc tấn công”:

 • Snapshot “sau cuộc tấn công” được chụp tại Terra Classic block 7790000 - ngày 26 tháng 5 năm 2022 19:59:51 (giờ UTC) 
 • Theo kế hoạch airdrop, 10% tổng số LUNA mới (LUNA 2) sẽ được airdrop cho những người nắm giữ LUNA (LUNA) cũ sau cuộc tấn công và 15% cho những người nắm giữ UST (USTC) cũ sau cuộc tấn công.

  • Các mã thông báo phải tuân theo lịch trình vesting 30% được mở khóa từ ban đầu; 70% được trả dần trong 2 năm sau đó với cliff 6 tháng (Đợi 6 tháng sau mở khoá ban đầu để nhận)
 • Thị trường vay và cho vay spot của LUNA (LUNC) cũ và UST (USTC) cũ sẽ bị chấm dứt trước lần snapshot này
 • FTX sẽ phân phối airdrop LUNA (LUNA2) mới mà sàn nhận được với tư cách sàn giao dịch cho những người nắm giữ LUNA (LUNC) cũ và UST (USTC) cũ sau cuộc tấn công trên FTX

 

Lưu ý:

 • FTX sẽ phân phối LUNA unlock ban đầu mới (LUNA2) trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 08:30 AM (UTC) - (15:30 giờ VN) sau khi dự án hoàn thành việc phân phối LUNA (LUNA2) mới cho FTX.
 • Thời điểm rút và gửi tiền của LUNA (LUNA2) được airdrop mới được kích hoạt sẽ được thông báo vào một ngày sau đó.
 • LUNA mới (LUNA2) được trả dần sẽ được phân phối mọi khối tới FTX. FTX sẽ thực hiện các điều chỉnh theo quyết định của mình về tần suất phân phối LUNA mới (LUNA2) trả dần cho người dùng cuối. Thông tin chi tiết bao gồm tần suất phân phối mã thông báo theo cơ chế trả dần và việc triển khai sẽ được thông báo riêng.
 • Giao dịch tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng đảm bảo rằng bạn có hiểu biết đầy đủ về tất cả các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
 • Bạn có trách nhiệm hiểu thông tin vận hành của đợt airdrop LUNA (LUNA2) mới. FTX không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào.
Trước
Tiếp theo
6557764109204
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích