FTX đã hoàn thành việc phân phối airdrop LUNA

duyệt đến

Vietnamese.png

 

 

FTX đã hoàn thành việc phân phối airdrop LUNA (LUNA2) mới.

 

FTX đã cung cấp chương trình vay và cho vay tại spot market cho LUNA cũ (LUNC) tại thời điểm snapshot trước cuộc tấn công. Do cơ chế vay và cho vay của người dùng, số lượng LUNA mới (LUNA2) mà mỗi người dùng được hưởng có thể không tỷ lệ thuận với số lượng LUNA cũ (LUNC) mà người dùng nắm giữ tại thời điểm snapshot .

LUNA mới (LUNA2) cho tất cả người dùng LUNC và/hoặc USTC đủ điều kiện dựa trên tỷ lệ:

  • Trước cuộc tấn công: 1 LUNC = 1.034735071 LUNA2

    • Số dư LUNC đủ điều kiện của người dùng tại thời điểm trước cuộc tấn công = Số dư LUNC của người dùng - số lượng LUNC người dùng đã cho vay

  • Sau cuộc tấn công: 1 USTC = 0.02354800084 LUNA2

  • Sau cuộc tấn công: 1 LUNC = 0.000015307927 LUNA2


Gửi và rút tiền LUNA2 hiện đã được mở.

 

Ghi chú:

Giao dịch tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn có hiểu biết đầy đủ về tất cả các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Bạn có trách nhiệm hiểu thông tin vận hành của đợt airdrop LUNA (LUNA2) mới. FTX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào.

Trước
Tiếp theo
6628852953108
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích