Giới thiệu Bậc Phí và Ratelimit Mới cho Chương trình FTX VIP & Market Maker

duyệt đến

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 lúc 00:00 UTC, FTX sẽ giới thiệu các cấp độ mới cho chương trình VIP và Market Maker (MM) của mình.

Trước đây, chương trình VIP và MM của chúng tôi chỉ có 3 bậc, điều này khiến người dùng khó trở thành VIP/MM và chuyển từ bậc này sang bậc tiếp theo.

Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ thêm bốn cấp bổ sung mới vào các chương trình VIP/MM của mình, với tổng cộng 7 cấp (MM1 - MM7, VIP1 - VIP7).

Bằng cách mang đến các cấp mới, chúng tôi sẽ giúp người dùng bắt đầu tham gia các chương trình VIP/MM của chúng tôi dễ dàng hơn để nhận được mức phí thấp hơn và nhận được ratelimit (mức độ hạn chế gửi/nhận yêu cầu đến hệ thống) cao hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang giảm yêu cầu về khối lượng/thị phần gia tăng giữa các cấp, điều này sẽ cho phép người dùng tiếp cận các cấp cao hơn và liên tục phát triển trên nền tảng.

 

Những thay đổi chính:

 1. Giới thiệu 4 cấp VIP và MM bổ sung mới.
 2. Giảm yêu cầu về khối lượng/thị phần gia tăng giữa các cấp.
 3. Đã giảm ngưỡng VIP1 và MM1, giúp người dùng tham gia các chương trình VIP/MM của chúng tôi dễ dàng hơn.
 4. Đã điều chỉnh các cấp VIP mà người dùng có thể mở khóa khi giữ FTT.
 5. Đã thêm nhiều cấp ratelimit hơn và tăng tổng số ratelimit ở các cấp VIP và MM.
 6. Đối với các ghi đè hiện có, đây là cách các cấp cũ sẽ chuyển sang chương trình mới:
  • VIP1 = VIP4
  • VIP2 = VIP6
  • VIP3 = VIP7; giữ nguyên ghi đè các khoản hoàn lại cho maker cho đến khi hết thời gian dùng thử.

Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về chương trình VIP và Market Maker của chúng tôi, hãy truy cập trang này.

 

Phí VIP 

VIP_Tiers.png

 

Market Makers

MM_Tiers.png

 

Các cấp nắm giữ FTT 

VIP vẫn được giảm phí khi nắm giữ FTT! Bạn có thể tìm lịch trình FTT tại đây. Lưu ý những thay đổi sau:

FTT_holding.png

Lưu ý:

1) Phí taker của bạn không thể xuống dưới 0,015% sau khi tính tất cả các khoản.

2) Nếu bạn có giảm phí maker (tức là bạn là Market Maker), FTT sẽ không ảnh hưởng đến khoản giảm giá đó, nhưng sẽ vẫn giảm phí taker của bạn.

 

Ratelimits

Cũng giống như trước đây, mỗi cấp VIP và MM mở khoá một lượng ratelimits cụ thể, bạn có thể tìm thấy tại đây. Hãy nhớ rằng bạn sẽ luôn nhận được ratelimit cao nhất. Ví dụ: nếu bạn là cả VIP2 và MM2, theo mặc định, bạn sẽ có ratelimit của MM2.

Bạn có thể kiểm tra chi tiết ratelimit tài khoản của mình trên trang Hồ sơ trong phần API.

Các thay đổi về ratelimit như sau:

ratelimit.png

Trước
Tiếp theo
6632016038548
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích