FTX sẽ huỷ niêm yết RUNE tại spot

duyệt đến

Vietnamese.png

 

 

FTX sẽ huỷ niêm yết RUNE tại spot, và xem xét niêm yết lại token này trong tương lai sau khi kết thúc tích hợp mainnet RUNE. 

Đây là chi tiết:

 

  • Thị trường spot RUNE sẽ tạm ngừng vào ngày 13 tháng 6, 2022 vào 9 giờ tối giờ Việt Nam
    • Tất cả các lệnh RUNE/USD và RUNE/USDT sẽ bị huỷ
    • Việc nạp RUNE sẽ bị tạm ngưng
    • Xoá RUNE ra khỏi khối tài sản thế chấp không phải-USD. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ tài sản thế chấp trước khi nó bị xoá khỏi danh mục. 
    • Các vị thế vay và cho vay RUNE tại spot sẽ tự động đóng tại chỉ số giá TWAP 1 giờ, và việc vay và cho vay tài sản này tại spot sẽ không còn được hỗ trợ.

  • Sau khi hủy niêm yết, việc rút RUNE vẫn sẽ được hỗ trợ.

 

* Vui lòng chú ý các khung thời gian và quản lý các vị thế của bạn.

 

Lưu ý: Giao dịch tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

 

Bạn có trách nhiệm hiểu được tác động của việc hủy niêm yết thị trường spot RUNE. FTX không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ có thể xảy ra.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ ftx.com/support.

Trước
Tiếp theo
6753040861204
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích