FTX sẽ huỷ niêm yết RAMP tại thị trường spot và perpetual futures

duyệt đến

Vietnamese.png

 

Người dùng thân mến,

FTX sẽ huỷ niêm yết RAMP tại thị trường spot và perpetual futures, và cân nhắc niêm yết phiên bản thay đổi thương hiệu là LEVER trong tương lai. 

  • Các thị trường spot và perpetual futures của RAMP sẽ bị ngừng vào ngày 3 tháng 7, 2022 vào 9 giờ tối (VN)
    • Tất cả các lệnh RAMP/USD và RAMP-PERP sẽ bị huỷ
    • Việc giao dịch sẽ dừng trên thị trường RAMP/USD và RAMP-PERP
    • Các khoản nạp RAMP sẽ bị tạm dừng
    • RAMP-PERP sẽ hết hạn với giá là 1-hour TWAP của chỉ số giá tương ứng của chúng
  • Sau khi huỷ niêm yết, việc rút RAMP vẫn sẽ được hỗ trợ.

 

* Vui lòng lưu ý dòng thời gian và quản lý các vị thế của bạn cho phù hợp.

Lưu ý: Giao dịch tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Bạn có trách nhiệm hiểu được tác động của việc hủy niêm yết thị trường spot RAMP. FTX không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ ftx.com/support.

 

Trước
Tiếp theo
7432013452180
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích