Cập nhật từ FTX đối với Hợp nhất sắp đến (the Merge)

duyệt đến

Vietnamese.png

 

Người dùng thân mến,

Phiên hợp nhất (The Merge) dự kiến sẽ diễn ra vào quý 3/quý 4 năm 2022. Mainnet Ethereum hiện tại sẽ hợp nhất với hệ thống proof of stake Beacon Chain.

 

FTX không có bất kỳ kế hoạch nào cho việc tạm dừng hoặc thanh lý hợp đồng tương lai ETH trước khi Hợp nhất, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ giao dịch liên tục. Hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh cửu Ethereum (ETH-0930, ETH-1230, ETH-PERP) trên FTX sẽ theo Ethereum proof of stake sau khi Hợp nhất. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp.

 

* Hãy chú ý thời gian và quản lý các vị thế của bạn cho phù hợp.

Lưu ý: Giao dịch tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Bạn có trách nhiệm tìm hiểu thông tin của việc Hợp nhất. FTX không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ ftx.com/support.

 

Trước
Tiếp theo
8402034954900
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích